​Ny utredning: Biljettintäkter kan finansiera ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 10:30 CEST

En ny utredning visar att biljettintäkterna räcker för att finansiera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Priset för den snabbare tågresan är dock modest i förhållande till dagens flygresa – det skulle fortfarande kosta hälften så mycket att åka tåg mellan huvudstäderna jämfört med att flyga på samma restid.

Avgörande utredning för att klara Oslo-Stockholm under tre timmar

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 11:01 CEST

Idag presenterade Trafikverket sina första slutsatser från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan som myndigheten arbetat med sedan förra hösten. De åtgärder som nu föreslås skulle vara ett kraftfullt bidrag för att klara en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

​Region Stockholm hoppar på Oslo-tåget

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 08:44 CET

Region Stockholm har beslutat att bli adjungerade medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55 och kommer att börja delta aktivt i bolagets arbete. Huvudstadsregionen hänvisar bland annat beslutet till att projektet skulle ha stora positiva effekter för den regionala utvecklingen och för klimatet.

Europas största aktörer inom järnvägsbranschen samlas för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 16:17 CET

Merparten av Europas största företag inom järnvägsbranschen samlas idag i Stockholm för att fortsätta diskussionerna om hur man ska realisera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Näringslivets intresse är starkt - nu krävs regeringarnas engagemang för att projektet ska bli verklighet.

​Storföretag bjöds in för att diskutera järnvägen mellan Oslo och Stockholm

Nyheter   •   Feb 12, 2020 09:29 CET

Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Nyheter   •   Dec 13, 2019 12:56 CET

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Arbetet sker helt enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för stråket i november 2017. I utredningen slår Trafikverket fast att de första åtgärderna som ska vidtas syftar till att förbättra befintlig infrastruktur, men att man i förlängningen även måste bygga nya järnvägslänkar för att uppnå det slutgiltiga restidsmålet för stråket. 

En väl fungerande järnvägsförbindelse där kapaciteten på befintlig järnväg utvecklas i kombination med att framtida nya järnvägslänkar byggs skulle minska restiden så kraftigt att tåget blir ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mycket omfattande flygresande mellan huvudstäderna. Med en restid på max tre timmar skulle tåget ta en marknadsandel på omkring 70 procent jämfört med dagens 10 procent och flytta över en miljon flygresenärer till tåget årligen. Oslo-Sthlm 2.55s arbete visar hur det är möjligt att brukarfinansiera de nya länkarna och bygga dem samtidigt som kapaciteten förstärks på befintlig järnväg. Det skulle i sin tur innebära att hela systemet skulle kunna vara färdigt minst tio år tidigare än vad som planeras för idag med stora nyttor för klimat och samhälle som följd. 

Även på den norska sidan håller myndigheterna på med planeringsarbetet för att förbättra järnvägen. Jernbanedirektoratet arbetar med en så kallad KVU (konseptvalgutredning) som undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Oslo och den svenska gränsen. 

Flera viktiga processer genomförs och planeras för att nå det framtida restidsmålet på max tre timmar: 

 • Fyrspår mellan Tomteboda-Kallhäll förväntas vara klart år 2030
 • Utredning om 250 km/h på Mälarbanan är klar och på remiss
 • Funktionsutredning för att se över järnvägen mellan Kolbäck och Valskog startar 2020
 • En åtgärdsvalsstudie är igångsatt mellan Örebro och Hallsberg
 • En utredning för att se över kapaciteten genom Örebro pågår
 • En kostnadsutredning för Nobelbanan är gjort av Oslo-Sthlm 2.55 och har överlämnats till Trafikverket
 • En fördjupad utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan och en åtgärdsvalsstudie som syftar till att titta på godstrafiken pågår
 • Trafikverket för dialog med Arvika kommun om en utredning för att titta på kapaciteten genom Arvika  
 • En kostnadsutredning för två olika alternativa stråk över gränsen har gjorts av Oslo-Sthlm 2.55 och överlämnats till Jernbanedirektoratet 
 • En KVU för Kongsvingerbanan pågår med syfte att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Norge och ska vara klar under 2020 
 • En övergripande restidsanalys har gjorts för stråket och ska överlämnas till norska och svenska myndigheter
 • En framtida kapacitetsanalys har gjort för stråket Oslo-Stockholm och presenterats för myndigheterna

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda hur man kan öka kapacitet och förstärka befintlig infrastruktur i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång och planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Läs vidare »

"Oslo-Sthlm 2.55 ger stora positiva effekter till de globala hållbarhetsmålen" - Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 06:55 CEST

Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål.

"State support grows för Stockholm-Oslo mega rail scheme"

Nyheter   •   Aug 23, 2019 09:52 CEST

Växande norskt intresse för snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 13:56 CEST

Under Arendalsveckan i Norge presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan förverkligas snabbare och finansieras utan att behöva betalas med skattemedel. Reaktionerna blev positiva. Den norska samferdselsministern Jon George Dale menar i en kommentar till norsk media att det vore smart att genomföra projektet om det är lönsamt.

Oslo-Sthlm 2.55 i Arendal: Vi presenterar Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2019 15:30 CEST

​Kan Sverige och Norge tacka nej till ett järnvägsprojekt som är så lönsamt att staterna inte skulle behöva stå för investeringen? På onsdag arrangerar Oslo-Sthlm 2.55 ett seminarium i Arendal där bolaget presenterar hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan förverkligas genom brukarfinansiering.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • jomknayes.pdkazwrluussulonbg@ounslkeo-listomhloqm.ckseee
 • +46 706 311363

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • daotviqnd.yrsapwmuirelwfssbgonxa@ogesltso-sgsttzhloim.usserg
 • +46 702 690932

Om Oslo-Sthlm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

 • Oslo-Sthlm 2.55
 • Klostergatan 23
 • 703 61 Örebro
 • Sweden

Länkar