Gå direkt till innehåll
Foto: Almedalsveckan.info
Foto: Almedalsveckan.info

Nyhet -

Oslo-Sthlm 2.55 i Almedalen: ”Hur kan vi snabbt åstadkomma infrastruktur nödvändig för Sveriges totalförsvarsförmåga?”

Försvaret, näringslivet och ett hållbart resande kräver en bättre järnvägsförbindelse i stråket Oslo-Stockholm, och det är bråttom. Därför arrangerar Oslo-Sthlm 2.55 ett Almedals-seminarium den 26 juni under rubriken ”Hur kan vi snabbt åstadkomma infrastruktur nödvändig för Sveriges totalförsvarsförmåga?”.

– Hur kan vi planera och bygga snabbare? Hur kan vi finansiera nödvändig infrastruktur? Och hur kan man regionalt underlätta det här arbetet? Det är frågor som vi kommer svara på under vårt seminarium under Almedalsveckan, förklarar Jonas Karlsson, VD på bolaget Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm över fem timmar – vilket medför att många istället väljer flyget som transportmedel för ett relativt kort avstånd.

– Varje år genomförs 1,4 miljoner flygresor mellan Arlanda och Gardermoen. Detta när det egentligen borde vara möjligt att istället välja tåget. Att skapa en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm har särskilt goda förutsättningar för att bli ett lönsamt projekt då resandet i stråket är omfattande, mycket av infrastrukturen redan finns och tågets marknadsandel är låg. Potentialen i stråket Oslo–Stockholm är minst sagt enorm!

Nato-medlemskapet ställer nya krav på infrastrukturen

En orolig omvärld kastar nytt ljus över sträckans betydelse, för Sveriges totalförsvar och Nato-medlemskap.

– Dagens järnväg brister i kapacitet och har långa restider. Försvarsmakten och försvarsindustrin är beroende av järnvägen vid längre förflyttningar av både personal och materiel mellan Oslo och Stockholm. Att Sverige nu är en del av Nato har förstärkt caset för en järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm med en restid under tre timmar. Även Norges regering pekar på att sträckans betydelse ökat från norskt håll i och med att Sverige nu är fullvärdiga Nato-medlemmar, avslutar Jonas Karlsson.

På seminariet deltar bland andra Trafikverkets Planeringsdirektör Ulrika Geeraedts, Skanskas VD Magnus Persson och Alstom Sveriges VD Maria Signal-Martebo. Se hela panelen och läs om seminariet i Almedalens officiella program>

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55

Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden