Gå direkt till innehåll
Några tanker efter dagens presentation av infrastrukturpropositionen

Blogginlägg -

Några tanker efter dagens presentation av infrastrukturpropositionen

I grunden pekar regeringens nya infrastrukturproposition tydligt på bristerna i dagens järnvägsnät. Kapaciteten räcker inte till och bristande underhåll har äventyrat tillförlitligheten i hela järnvägssystemet. I det ljuset är det viktiga besked som regeringen ger. Underhållet av järnvägen ska öka kraftigt och nya utbyggnader ska bedömas utifrån den kapacitet som tillförs.

Regeringen tydliggör å ena sidan att ambitionen är att Sverige ska ha nya stambanor och ett system med höghastighetståg men lyfter samtidigt ett antal brasklappar. Det ges inget besked om slutdatum, man påpekar att det ska ske på ett sätt som inte trycker ut andra investeringar och det ska inte ske genom att man lånar upp kapital som urholkar framtida investeringsutrymmen.

De mål som regeringen lyfter är viktiga. De handlar om att skapa ett fossilfritt transportsystem, att hålla ihop landet, om att klara bostadsbyggandet och om näringslivets behov. Man ska man uppnå de målen - kommer utvecklingen av de regionala och storregional järnvägssystemen att vara helt avgörande.

Att bygga bättre förbindelser i stråket mellan Oslo och Stockholm passar egentligen väldigt väl in i den målbild som man presenterar. Oslo-Stockholm skulle frigöra kapacitet på både Västra stambanan och Värmlandsbanan för gods och de underhållsåtgärder som är nödvändig. Den skulle lyfta över mängder av flygresor till tåg och därmed göra en stor klimatnytta och den har dessutom bättre förutsättningar än många andra objekt eftersom resandeunderlaget redan finns och stora delar av infrastrukturen redan är byggd. Det handlar om att utveckla ett regionalt tågsystem där delresorna är lika viktiga som ändpunkterna. Och eftersom utbudet är så dåligt idag har den dessutom potential att vara lönsam och inte bara samhällsekonomiskt lönsam.

Regeringen pratar om att intensifiera samarbetet med våra grannar och att förbindelserna över nationsgränserna i Norden måste bli bättre. Det är en bra början men nu gäller det att visa att man i åtgärdsplaneringen nu lyfter fram de förslag som verkligen skulle göra skillnad utifrån de mål man satt upp. Gör man det har vi alla möjligheter att börja resan mot bättre förbindelser mellan Oslo och Stockholm.

Jonas Karlsson, VD

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden