Gå direkt till innehåll
Förslaget: Snabb järnväg Oslo–Stockholm på sex år

Nyhet -

Förslaget: Snabb järnväg Oslo–Stockholm på sex år

Det går att bygga järnväg på den viktigaste delen mellan Oslo och Stockholm betydligt snabbare och billigare än vad som tidigare beräknats.

Om spåren läggs på pelare på prefabricerade landbroar. Det här föreslår Skanska och Alstom.

Samtidigt pekar regeringen ut Oslo–Stockholm som ett projekt som näringslivet kan vara med och finansiera.

Det handlar om de 10,6 milen ny järnväg mellan orten Ski söder om Oslo och Arvika, ”Gränsbanan” – den första pusselbiten för att tåget ska ha en chans att konkurrera med flyget huvudstäderna emellan genom ner mot halverad restid mot i dag.

Det är också den enskilda järnväg som statsminister Ulf Kristersson (M) har talat sig mest varm inför.

– Det är rätt att nu sätta ner foten och säga att det här är en bra framtidsutveckling, sade Kristersson till SvD för två år sedan där han beskrev det som ”en mycket bättre idé i grunden” än nya stambanor.

Ett par veckor före valet sade M-ledaren att han ”är mån om att vi ska ha spaden i backen under kommande mandatperiod” för ett delprojekt på sträckan, dubbelspår mellan Karlstad och Kil.

En bild från KD:s kommundagar i Karlstad i upptakten till valrörelsen i fjol: M-ledaren Ulf Kristersson tillsammans med KD:s Ebba Busch. I just Karlstad gjorde Kristersson några månader senare ett utspel om ny järnväg på sträckan Oslo–Stockholm. Nyligen sa Ebba Busch att hon vill se ”en historiskt stor investeringsbudget” så fort inflationen lagt sig.
En bild från KD:s kommundagar i Karlstad i upptakten till valrörelsen i fjol: M-ledaren Ulf Kristersson tillsammans med KD:s Ebba Busch. I just Karlstad gjorde Kristersson några månader senare ett utspel om ny järnväg på sträckan Oslo–Stockholm. Nyligen sa Ebba Busch att hon vill se ”en historiskt stor investeringsbudget” så fort inflationen lagt sig. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sedan dess har det politiska trycket ökat. Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg efterlyste i somras att staten tänker nytt. ”Jag är helt övertygad om att Sverige måste hitta andra lösningar, där vi tillåter privat kapital att komma in med finansiering”, sade han då till Di.

Som ett slags svar beslöt Moderaternas partistämma i oktober att öppna för det som brukar kallas alternativ finansiering av infrastruktur.

Kommande vecka vill S-riksdagsledamoten från Värmland Gunilla Svantorp ”syna” Ulf Kristersson genom en interpellation till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Frågan hon ställer: ”Hur arbetar statsrådet för att säkerställa att spaden kommer i backen under mandatperioden?”

Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg har gett sig in i debatten om att Sverige kraftigt måste snabba på investeringar i infrastruktur.
Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg har gett sig in i debatten om att Sverige kraftigt måste snabba på investeringar i infrastruktur. Foto: Cornelia Jönsson/TT

Ett indirekt bemötande gav energi- och näringsminister Ebba Buschs (KD) i ett uppmärksammat utspel för två veckor sedan. Hon vill, så fort inflationen vikit, se ”en historiskt stor investeringsbudget”.

När det gäller Oslo–Stockholm har politiken att luta sig emot den så kallade möjlighetsstudie för ”startetappen” Oslo–Arvika som Trafikverket tillsammans med norska Jernbanedirektoratet publicerade i oktober i fjol.

Den byggde på att dubbelspår dras fram på traditionellt vis, på banvall. Men hur många år från ”första spadtag” till trafikstart framgick inte, och kostnaden indikerades i ett mycket brett spann, 20 till 60 miljarder. Osäkerheterna underströks.

Det är i den politiska miljön som Skanska, stora inom bygg- och projektutveckling, och franskledda Alstom, en av världens största tillverkare av tåg och signalsystem, lägger fram sitt förslag där man tvärtom lyfter fram träffsäkerheten i den ekonomiska kalkylen: 33 miljarder för 106 kilometer spår Oslo–Arvika. Byggtid: Fem till sex år.

Att företagen kan precisera kostnaden så pass exakt säger de beror på byggmetoden prefabricerade element, så kallade landbroar, som DN tidigare beskrivit, och som är vanliga i andra delar av världen, särskilt Japan och Kina.

Maria Signal Martebo är vd för Alstoms svenska bolag.
Maria Signal Martebo är vd för Alstoms svenska bolag. Foto: Eva Tedesjö

Inspelet från Skanska och Alstom har presenterats för politikerna i kommun- och regionägda påtryckarbolaget Oslo-Sthlm 2.55:s styrelse. Vd:n Jonas Karlsson säger till DN de inte har någon bestämt åsikt om valet av byggteknik.

– Men det är viktigt att kunna hålla tempot och få mer järnväg för pengarna och därför är det här inspelet spännande. Inte minst för att det innebär mindre risk. Det är tillräckligt intressant för att ge den en allvarlig funderare.

Så kan landbroar komma att se ut

Så kan landbroar komma att se ut
Grafik: Johan Andersson, Trafikverket.

Bakom förslaget står Alstoms Sverige-vd Maria Signal Martebo och Skanska Sveriges vd Magnus Persson.

– Tack vare teknikutvecklingen så kan det här projekt genomföras både snabbare och till ett lägre pris. Att banan kommer på plats är viktigt inte minst ur ett arbetspendlingsperspektiv, det är ju miljoner människor som lever och arbetar längs med sträckan, säger Maria Signal Martebo.

Genom att spåren ligger på pelare behöver marken inunder inte köpas upp, exproprieras, av staten, lyfter företagen som ett argument för så kallade landbroar. Bilden är datorgenererad.
Bild 1 av 2
Genom att spåren ligger på pelare behöver marken inunder inte köpas upp, exproprieras, av staten, lyfter företagen som ett argument för så kallade landbroar. Bilden är datorgenererad.Foto: Skanska Sverige AB
Bild 2 av 2
Foto: Skanska Sverige AB

Magnus Persson lyfter att metoden med räls på pelare gör att man skulle slippa många exproprieringar av mark. Samtidigt brukar metoden ifrågasättas för den visuella påverkan den får i landskapet men också för klimatpåverkan från de stora mängder betong som går åt.

– Vi kan redan i dag, innan tekniken med koldioxidinfångning är i bruk, reducera CO2 med 50 procent med nya typer av betong. Och betänk att traditionella banvallar i det här rätt kuperade landskapet kan behöva bli upp till 50 meter breda. Men visst måste vi tänka igenom gestaltningen, säger Persson.

Magnus Persson är vd för Skanska Sverige AB.
Magnus Persson är vd för Skanska Sverige AB. Foto: Sandra Birgersdotter Ek/Skanska

Hos Trafikverket är företagens förslag inte okänt. Generaldirektören Roberto Maiorana säger till DN att ”det är spännande att fler tittar på det här behovet”.

Hur ser du på konceptet med brobanor?

– Vi är nyfikna på nya arbetssätt och tekniker, sedan stannar jag där. Vi förstår att det är en fråga om finansiering och så mycket järnväg som möjligt för pengarna, men det vore fel att här och nu ha en hållning.

Fakta.Järnväg på pelare – som byggs av separat bolag

I Skanskas och Alstoms förslag för ny järnväg Oslo–Arvika ingår att rälsen läggs fixerad i betong, så kallas slab track, på pelare ett antal meter upp i luften.

Byggtiden utlovas vara jämförelsevis kort: Fem till sex, inklusive två år där de fabriker som ska gjuta landbroarna – två per dygn under 25 månader – etableras längs bansträckningen.

Skanska har tagit fram metoden efter samverkan med China Rail International Group.

Skanska och Alstom föreslår att projektet läggs i ett separat bolag. Modellen från Öresundsbron och Botniabanan nämns. De skriver också att projektet förutsätter lånefinansiering med en statlig garanti.

Företagen menar att utredningstiden måste kunna pressas till tre år genom att regeringarna ger Oslo-Stockholm prioritet och där miljötillstånden prövas i en samlad process.

Regeringarna anser också att det brådskar med bättre järnvägsförbindelser Oslo–Göteborg. I Skanska-Alstom-konceptet finns möjligheten att samma spår som mot Stockholm används genom sydöstra Norge, mot svenska gränsen.

Källa: Skanska och Alstom

Visa mer

Fakta.Ny järnväg Stockholm–Oslo – förslagen

Gränsbanan:

Oslo (Ski)–Arvika

Med Skanska/Alstoms förslag till dragning: 106 kilometer spår på så kallade landbroar.

Preliminär kostnad: 33 miljarder.

Byggtid: 5–6 år.

Värmlandsbanan:

Kristinehamn–Kil samt Kil Arvika (etapp 2). Trafikverket har bedömt att åtgärder behövs snabbt, som att gå från enkel- till dubbelspår.

Preliminär kostnad: 13–17 miljarder.

Nobelbanan:

Kristinehamn–Örebro. Sex mil ny järnväg över Kilsbergen.

Lokaliseringsutredning inte framtagen.

Mycket preliminär kostnad: 10 miljarder.

Mälarbanan:

Stockholm–Örebro. Gå från enkel- till dubbelspår vid Köping och mellan Örebro och Arboga. Trafikverkets utredningar klara.

Preliminär kostnad för att gå till dubbelspår: 3 miljarder

Källa: Skanska/Alstom, Trafikverket och Oslo-Sthlm 2.55 AB

Ämnen

Regioner

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden