Gå direkt till innehåll
I utredningsunderlaget föreslår Jernbanedirektoratet en ny järnvägslänk mellan Lillestrøm och Sørumsand. Dessutom rekommenderar myndigheten att en ny utredning startar för järnväg över gränsen.
I utredningsunderlaget föreslår Jernbanedirektoratet en ny järnvägslänk mellan Lillestrøm och Sørumsand. Dessutom rekommenderar myndigheten att en ny utredning startar för järnväg över gränsen.

Nyhet -

Jernbanedirektoratet öppnar upp för Oslo-Stockholm

Utred ny järnväg över gränsen och möjliggör högre kapacitet in mot Oslo och Lillestrøm. Det var två av förslagen som Jernbanedirektoratet redovisade när arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan presenterades. Processen är ett viktigt steg för att förbättra framtidens järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Ett av huvudkoncepten som Jernbanedirektoratet arbetat fram föreslår att en ny järnväg som förbinder Lillestrøm med Sørumsand ska byggas. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken en möjlig första etapp på en helt ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Den nya järnvägen visar dessutom på god samhällsekonomisk lönsamhet, trots att man inte räknat in gränsöverskridande nyttor och den skulle frigöra viktig kapacitet för framtidens behov av en utökad tågtrafik både regionalt och mellan huvudstäderna.

Rekommenderar att ny järnväg över gränsen utreds

För att komma vidare i arbetet med den nya förbindelsen över gränsen rekommenderar Jernbanedirektoratet att en ny utredning startas. Ett så pass omfattande arbete var inte möjligt att hantera inom ramen för den KVU som Jernbanedirektoratet arbetat fram för Kongsvingerbanan. Att få till den genare förbindelse över gränsen är i slutändan avgörande för att klara en restid på under tre timmar mellan huvudstäderna.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att den nya gränsöverskridande förbindelsen är möjlig att finansiera genom särskilda banavgifter. Enligt de utredningar som bolaget låtit göra är en mindre höjning av dagens biljettpris vara tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att få till den nya infrastrukturen. Förslagen som presenterades under dagens möte kommer nu att lämnas över till Samferdselsdepartementet och går därefter ut på remiss.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden