Gå direkt till innehåll
Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Nyhet -

Oslo-Sthlm 2.55 lämnar remissvar: ”Vi behöver nya lösningar för att utveckla infrastrukturen”

Under onsdagen lämnade Oslo-Sthlm 2.55 in ett remissvar på regeringens Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Oslo-Sthlm 2.55 konstaterar att infrastrukturen står inför stora utmaningar de kommande åren – underhållsskulden och kapacitetsbristen är stor.

Några viktiga punkter som bolaget vill lyfta i remissyttrandet är att:

  • Mer medel till underhåll räcker inte – vi behöver nya lösningar för att bygga ut infrastrukturen.
  • Näringslivet står redo att hjälpa till för att lösa utmaningen, men vi saknar redskap för att möjliggöra det.
  • Det förändrade säkerhetsläget kräver att vi behöver tänka ännu mer på kopplingen mellan öst-väst, istället för att bara fokusera på nord-syd.

Trots att direktivet till infrastrukturplaneringen innehöll frågor om hur den gränsöverskridande infrastrukturen i Norden ska utvecklas, så saknas helt strategier för detta i förslaget.

Järnvägens behov är stora och kräver nya lösningar

Det finns en unik möjlighet till att utveckla stråket mellan Oslo och Stockholm som skulle bidra till att stärka Nordens konkurrenskraft, minska klimatpåverkan och stärka Sveriges, Norges och Finland/Baltikums försvarsförmåga. Vi ser ett stort intresse från flera stora aktörer i näringslivet att investera i järnvägen. En bättre järnvägsförbindelse är dessutom en kritisk fråga för Sveriges totalförsvar och vårt Natomedlemskap. Vi behöver hitta nya lösningar för att klara att bygga mer infrastruktur.

Länk till hela remissvaret här

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden