Gå direkt till innehåll
Avgörande utredning för att klara Oslo-Stockholm under tre timmar

Pressmeddelande -

Avgörande utredning för att klara Oslo-Stockholm under tre timmar

Idag presenterade Trafikverket sina första slutsatser från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan som myndigheten arbetat med sedan förra hösten. Målet med utredningen är att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och stärka attraktiviteten för järnvägen som transportmedel.” De åtgärder som nu föreslås skulle vara ett kraftfullt bidrag för att klara en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

- Det här är ett enormt kliv framåt. Att bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm är inte bara ett beslut – det är hundratals. Den här utredningen utgör dock underlag till några av de viktigaste åtgärderna som krävs för att klara restidsmålet på tre timmar. Vi är väldigt nöjda med det som Trafikverket arbetat fram, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Värmlandsbanan utgör en betydande del av stråket mellan Oslo och Stockholm och är viktig i det nationella, likväl som det internationella, järnvägssystemet. Järnvägen är Sveriges högst trafikerade enkelspåriga bana med blandtrafik och lider av både framkomlighets- och punktlighetsproblem samtidigt som efterfrågan på pendlingsmöjligheter och godstransporter ökar. En omfattande dubbelspårsutbyggnad och kapacitetshöjande åtgärder är därför nödvändiga för att klara de behov som finns både idag och i framtiden – något som Trafikverket tagit fram förslag på i sin fördjupade utredning.

- Värmlandsbanan utgör en flaskhals i järnvägssystemet och banans nuvarande utformning hämmar viktig regional och nationell utveckling. Klarar man att genomföra de åtgärder som nu föreslås skulle det innebära en enorm skillnad i snabbhet och tillgänglighet. Om staten vill uppnå samhällsnyttiga effekter på kort sikt borde man redan nu börja titta på att börja förverkliga det förslag som Trafikverket arbetat fram. Det vore en utmärkt åtgärd för att stimulera ekonomi och näringsliv i ett läge då det verkligen behövs, säger Jonas Karlsson.

Anslutningspunkter för nya järnvägslänkar berörs i utredningen

Utredningen berör också översiktligt framtida anslutningspunkter till ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge och till Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn. För att klara det slutgiltiga restidesmålet krävs ny infrastruktur som gör förbindelsen mellan Oslo och Stockholm snabbare och genare än dagens bansträckning. Genom att anlägga en ny järnvägslänk över gränsen mellan Arvika och Oslo och genom att bygga den så kallade Nobelbanan skulle ett modernt och robust järnvägsnät mellan huvudstäderna bli verklighet.

- Vi har visat att en ny järnväg över gränsen och den nya Nobelbanan går att finansiera genom det mycket omfattande resande som en snabbare järnvägsförbindelse skulle generera. Det som behövs nu är att svenska och norska regeringen gemensamt tittar på förutsättningarna för att få till förbindelsen över gränsen. Det skulle innebära mycket stora vinster för klimat och samhälle till en väldigt låg kostnad för länderna, säger Jonas Karlsson

En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar i hela stråket har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna. Arbetet sker helt enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för stråket i november 2017. Den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan är en av de viktigaste delarna för att få till helheten i ett framtida trafiksystem mellan Oslo och Stockholm.

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden