Gå direkt till innehåll
Beslutet innebär att en möjlighetsstudie för projektet kan startas.
Beslutet innebär att en möjlighetsstudie för projektet kan startas.

Pressmeddelande -

Beslut i Stortinget innebär nytt steg framåt för Oslo-Stockholm

Den norska regeringen får i uppdrag att påbörja arbetet med att undersöka linjeval och ekonomiska förutsättningar för en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Det står klart efter att ett majoritetsbeslut fattats i Stortinget som slår fast att en möjlighetsstudie för projektet Oslo-Sthlm 2.55 kommer att startas. 

- Den norska infrastrukturministern och en majoritet i Stortinget har tagit ett viktigt steg från uttalat politiskt stöd till ett politiskt beslut i frågan. Det här är en milstolpe för projektet och det är lovande att såväl regering som opposition uttrycker en vilja att komma igång med arbetet, säger Jonas Karlsson.

I beslutet som fattats av Stortinget står det:

”Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å avklare trasévalg og mulig finansieringsmodell for prosjektet Oslo–Stockholm 2.55 i Norge.”

En möjlighetsstudie stakar ut vägen framåt för projektet

I en inledningsfas ska norska myndigheter och regering kartlägga marknadspotential, kapacitetsbehov, stråkval, samhällsnyttor och kostnader för projektet. I arbetet ingår även att undersöka de utredningar som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram.

- Den norska regeringen har nu i uppdrag att tillsätta de utredningar som bland annat granskar vårt arbete och våra kalkyler för projektet. Jag är övertygad om att man kommer fram till att det finns starka argument för att skyndsamt få till en snabb och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm, säger Karlsson.

Måste ske i samverkan med Sverige

På den svenska sidan har rad viktiga utredningar i genomförts av Trafikverket med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna. Arbetet sker helt enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för stråket i november 2017. Dock fattas viktiga delar som gäller vart den nya järnvägslinjen över gränsen ska dras eller hur den ska finansieras. Ett arbete som måste ske gemensamt mellan länderna.

- Trafikverket jobbar på bra efter det politiska mandat som den svenska regeringen har gett myndigheten när det gäller planerings- och åtgärdsdelen av projektet. Det som krävs nu är en norsk-svensk utredning som gör det fortsatta jobbet tillsammans. Det känns positivt att den norska ministern signalerar att Norge och Sverige är överens i den frågan, avslutar Jonas Karlsson. 

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden