Gå direkt till innehåll
Merparten av de största bolagen inom järnvägsbranschen i Europa i dialog om en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm
Merparten av de största bolagen inom järnvägsbranschen i Europa i dialog om en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelande -

Europas största aktörer inom järnvägsbranschen samlas för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Merparten av Europas största företag inom järnvägsbranschen samlas idag i Stockholm för att fortsätta diskussionerna om hur man kan realisera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Näringslivets intresse är starkt - nu krävs regeringarnas engagemang för att projektet ska bli verklighet.

- Vi kan konstatera att marknaden ser en stor potential i det här projektet. Några av de största bolagen i Europa, ledande inom järnvägsbranschen, samlas för att fortsätta arbetet tillsammans med oss. Det känns som att marknaden är redo att sätta spaden i marken – nu är det dags för politiken att möta det engagemanget, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs istället mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flytta till tåget – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som förutsättningarna för det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Intäkterna som den stora överflytten av flygresenärer genererar gör det möjligt att finansiera stora delar av den nya infrastrukturen.

- Om tåget skulle klara en restid på under tre timmar skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget. Det skulle generera intäkter på nästan två miljarder kronor om året och efter att kostnaden för tågtrafiken är betald skulle det finnas en miljard kronor kvar redan första året till att betala en ny järnväg. Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, säger Jonas Karlsson.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare arbetat tillsammans med merparten av de bolag som deltog i dagens överläggningar för att kunna presentera ett Business Case som i praktiken innebär att restiden mellan huvudstäderna kortas till under tre timmar, att järnvägen byggs minst tio år snabbare än planerat och att det går att hitta intäkter som gör att största delen av kostnaden inte behöver betalas med skattemedel och att den svenska eller norska staten inte behöver ta hela risken.

- Tillsammans med de här aktörerna har vi visat hur det här projektet skulle vara möjligt och lönsamt att genomföra. Viljan från marknaden att jobba vidare med projektet är stor. Det som krävs nu är att regeringarna i Sverige och Norge fångar upp det marknadsintresse som finns och börjar prata med varandra om hur projektet ska genomföras. Det vore olyckligt om politiken missade den här möjligheten, säger Jonas Karlsson.

Följande aktörer deltog i dagens möte: 
Alstom
Acciona
Azvi
EIB
Engie 
Güllermak 
Infranode 
Iridium-ACS
Jernhusen
Meridiam
MTR
Nordiska investeringsbanken
OHL
Pareto
SEB
SJ
Ramböll
Sweco
Kommuninvest 
Trip AB 
Hitachi
KBR

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden