Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Små investeringar på Mälarbanan ­­ger väldigt stora effekter

Pressmeddelande -

Ny rapport: Små investeringar på Mälarbanan ­­ger väldigt stora effekter

20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid. Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. Idag presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 en ny rapport som visar vad Trafikverkets förslag om en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Mälarbanan skulle kunna innebära i form av samhällsnyttor och förbättrad trafik.

Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco studera möjliga nyttor för tågtrafiken som uppstår om Mälarbanan byggs ut för att nå sin fulla potential. Till grund för arbetet ligger de utredningar och förslag som Trafikverket tidigare redovisat för att komma till rätta med problemen som idag finns i stråket.

- Vi kan konstatera att effekterna blir väldigt stora för i sammanhanget relativt små medel. En restidsförkortning med hela 10 minuter på sträckan mellan Örebro och Västerås och ytterligare 10 minuter mellan Västerås och Stockholm är en extrem förbättring i tillgänglighet och ger stora samhällsnyttor, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.


Rapporten visar nyttorna och synliggör dagens problem

Mälarbanan och järnvägssystemet i Mälardalen har idag ett högt kapacitetsnyttjande. Trafiken in mot Stockholm är mycket känslig för störningar. Små störningar på Mälarbanan men även Svealandsbanan och Västra stambanan får stora konsekvenser i hela Mälardalen.

- Dagens sträckor med enkelspår skapar stora svårigheter att planera trafiken som påverkar pendlarna varje dag. Till år 2040 förväntas dessutom tågresandet öka med hela 70 procent i stråket. Om vi menar allvar med att lyfta järnvägstrafiken måste den typen av relativt små projekt med stora nyttor prioriteras, säger Jonas Karlsson.

Rapporten visar att utbyggnad av Mälarbanan skulle innebära att arbetsmarknadsregionerna blir större och inkluderar fler människor och arbetsplatser. Benägenheten att pendla skulle dessutom öka kraftigt när restiden reduceras i stråket Örebro-Västerås-Stockholm.

- Det sker stora investeringar i Mälardalen. Northvolt i Västerås, Amazon i Eskilstuna och Epiroc i Örebro är bara några exempel. Kraven på fungerande kommunikation kommer bara att öka. Att utveckla Mälarbanan är absolut nödvändigt, säger Jonas Karlsson.

Prioriteras inte i nationell plan

Att få ett fullständigt dubbelspår på Mälarbanan skulle enligt Trafikverket kosta tre miljarder kronor. Förslaget innebär att sträckorna Hovsta-Arboga samt Valskog-Kolbäck byggs ut från enkelspår till. Trots att objekten nu är utredda prioriteras de inte i Trafikverkets förslag till nationell plan som ska beslutas om till sommaren 2022.

- Vi kan konstatera att väldigt många viktiga åtgärder har fått stryka på foten. Och det är oacceptabelt att mindre åtgärder som behövs för att dagens infrastruktur ska fungera inte får plats när några få stora projekt tar allt nästan allt utrymme, säger Jonas Karlsson.

Swecos rapport visar att en fullständig dubbelspårsutbyggnad innebär:

  • Kortare restider
  • Ökat tågutbud
  • Icke homogen tågtrafik, exempelvis genom att blanda direkttåg Örebro-Västerås-Stockholm med dagens regionaltågsupplägg som stannar på fler stationer
  • Ökad redundans och tillförlitlighet
  • Omledningsmöjligheter av tågtrafik som på grund av störningar inte kan ta sin normala rutt


Kortare restider regionaltåg

  • En regionaltågsresenär på sträckan Örebro-Stockholm kan vinna cirka 20 minuters restid.
  • 10 minuter på sträckan Örebro-Västerås och 10 minuter på sträckan Västerås-Stockholm.
  • Med ett snabbtåg i 250 km/tim kan ytterligare 4–5 minuters restid vinnas.

    Ta del av rapporten här

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55

Kansligatan 1
703 61 Örebro
Sweden