Gå direkt till innehåll
​Ny utredning: Biljettintäkter kan finansiera ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelande -

​Ny utredning: Biljettintäkter kan finansiera ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

En ny utredning visar att biljettintäkterna räcker för att finansiera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Priset för den snabbare tågresan blir dock modest i förhållande till dagens flygresa – det skulle fortfarande kosta hälften så mycket att åka tåg mellan huvudstäderna jämfört med att flyga på samma restid.

- Vi har låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå en restid under tre timmar. Det visar sig att en blygsam höjning av dagens biljettpris är fullt tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att bygga en ny järnvägslänk över gränsen och för att koppla ihop Mälarbanan med Värmlandsbanan, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Det skulle i sin tur generera intäkter på nästan två miljarder kronor om året. Efter att kostnaden för tågtrafiken är betald skulle det finnas en miljard kronor kvar för att betala de nya järnvägarna. Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

- Vi har visat att det här projektet är väldigt lönsamt för den som väljer att göra investeringen – men samhället och klimatet är de riktigt stora vinnarna. Med tanke på det ekonomiska läget borde staterna prioritera infrastrukturprojekt som bär sig själva och som bevisligen skulle skapa stora positiva effekter för klimatet och ekonomin, säger Jonas Karlsson.

100 kronor per resenär täcker investeringen

Dagens biljettpris för en tågresa mellan huvudstäderna kostar i snitt 600 kronor. Den Nyttoanalys som bolaget låtit göra visar att tågresandet skulle tiodubblas mellan Sverige och Norge från dagens 200 000 tågresor per år över nationsgränsen till cirka två miljoner resor per år 2030. Tåget får en ungefärlig marknadsandel på 60–65 procent med den snabbare restiden jämfört med dagens blyga 10 procent. Om biljettpriset skulle höjas till 700 kronor skulle det vara fullt möjligt att finansiera den nya infrastrukturen genom det ökade resandet som förbindelsen skulle generera. 

- En anständig järnväg mellan Stockholm och Oslo skulle skapa ett grönt tillväxtbälte genom Mellansverige och föra Stockholm och Oslo tätare samman. Vi hoppas nu att regeringarna i Sverige och Norge tar chansen och tillsätter en gemensam utredning som gräver djupare i finansieringsfrågan. Vår utredning visar att en banavgiftshöjning motsvarande 200 kronor per passagerare, till häften finansierad genom biljettintäkter och till hälften genom ökad lönsamhet genom ökat resande, räcker för att bekosta hela investeringen i ny infrastruktur – det är en låg kostnad för de effekter som tågförbindelsen skulle innebära, säger Jonas Karlsson.

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden