Gå direkt till innehåll
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Pressmeddelande -

Samferdselsminister Nygård startar utredning Oslo-Stockholm

Norges nya infrastrukturminister Jon-Ivar Nygård (AP) har idag gett Jernbanedirektoratet ett förnyat uppdrag att påbörja en möjlighetsstudie av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo – Stockholm. I utredningen ingår bland annat att studera de underlag som tagits fram av bolaget Oslo-Sthlm 2.55. Utredningen ska vara klar redan i oktober 2022.

Den norska ministern uttalar i samband med utredningsuppdraget att den norska regeringen vill att fler resenärer ska välja gröna tågtransporter, inte bara i Norge, utan även över landsgränserna. Han menar också att det skett en ökning av intresset för att förbättra tågtrafiken mellan huvudstäderna under de senaste åren.

- Det är väldigt positivt att den nya infrastrukturministern fortsätter att hålla tryck i frågan och ser möjligheterna som finns i den här relationen. Både för klimatet och samhället, men även att det är intressant i ett kommersiellt perspektiv. Vi ser nu hur allt fler bitar faller på plats på båda sidor av gränsen. Nyligen beslutade även Trafikutskottet i Sveriges riksdag att det gemensamma utredningsarbetet ska inledas, säger Jonas Karlsson.

I dag tar en tågresa mellan huvudstäderna drygt fem timmar. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra resa med tåg på under tre timmar. Potentiellt skulle en snabbare järnvägsresa flytta över en miljon flygresenärer till tåget varje år och generera klimatnytta redan efter fem år.

- Vi kan konstatera att Oslo-Stockholm väldigt snabbt börjar betala av på vår gemensamma klimatskuld. Jag tror det är svårt att hitta ett järnvägsprojekt som både bär sig ekonomiskt men som också så snabbt genererar den här typen av klimatnyttor, säger Karlsson.

Lägger grunden för fortsatt arbete

Utredningen syftar till att bland annat kartlägga marknadspotentialen, bedöma järnvägens kapacitet, bedöma kostnader, studera möjliga sträckor och göra samhällsekonomiska beräkningar. Deadline för att lämna en rapport från förstudien till Samferdselsdepartementet är den 1 oktober 2022.

- Det är bra att vi nu skyndsamt kan komma framåt i den här processen och jag är säker på att det blir i gemensam sak med svenska Trafikverket. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med både norska och svenska myndigheter, avslutar Karlsson. 

Läs mer om regeringsuppdraget här.

Ämnen

Regioner


Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kontakter

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt VD +46 706 311363
David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden