Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Anna Borgeryd en av Sveriges miljömäktigaste

Igår släppte Miljöaktuellt sin lista över Sveriges 100 miljömäktigaste personer där Polarbröds koncernstrateg och styrelseordförande Anna Borgeryd placerade sig på plats nummer 15. På första plats kom Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute.

För sjätte året i rad har Miljöaktuellts jury och dess läsare utsett Sveriges 100 miljömäktigaste personer som har makt att påverka miljö- och hållbarhetsfrågorna och som faktiskt använder den makten på ett bra sätt.

– Det känns mycket hedrande, och roligt att våra hållbarhetsinvesteringar uppmärksammas. Vi tänker långsiktigt, och kommer att jobba på, säger Anna Borgeryd, koncernstrateg och styrelseordförande på Polarbröd.

­­– Sedan hoppas jag kunna fortsätta sprida insikter kring de försörjningsutmaningar världen står inför, och få vara med och skapa möjliga lösningar på dem, också på samhällsnivå. Jag ser fram emot att få konkurrens på denna viktiga lista av inflytelserika personer som i en omställande framtid använder sin makt för att åstadkomma strukturellt samhällssäkrande miljönytta. Det vore långsiktigt bra för Sverige, och för världen.

Juryns motivering:

Har som ansvarsfull företagsledare och uppskattad föreläsare vunnit stor respekt i hela Hållbarhetssverige.

Ur läsarnomineringarna:

För sin ansats att se på investeringar ur ett långsiktigt hållbart perspektiv och att gå till handling med ett alternativt synsätt.

Så här gjordes listan:

Listan över Sveriges 100 miljömäktigaste är framtagen av en jury bestående av personer som Miljöaktuellts redaktion har valt ut för att de har en god kunskap om miljöfrågor och om samhällsdebatten i stort. Arbetet har skett i tre steg.

1.  Miljöaktuellts läsare fick under ett antal veckor under vintern möjlighet att nominera sina favoriter. Cirka 300 personer nominerad.

2.  Jurymedlemmar fick därefter välja ut cirka hundra personer var som de ansåg borde vara med på listan. De nominerade som minst en ledamot i juryn ville ha med gick därmed vidare, vilket resulterade i en lista på cirka 200 personer.

3.  I ett sista steg sattes sedan ett betyg på varje person. Kriterierna som juryn från början haft att utgå från var:

-  Åstadkommen miljönytta under 2012 i relation till personens reella makt och inflytande (0-20 poäng).

-  Engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor (0-10 poäng).

-  Trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor (0-10 poäng).

De 100 personer som fick högst snittbetyg kvalade sedan in på listan.

Ämnen

Taggar


Vi gör hållbara brödmål tillgängliga för alla.

Så lyder Polarbröds vision. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av våra 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn - Polarbröds hjärta. Bageriet gick inte att rädda men vi är fast beslutna att komma tillbaka till Älvsbyn och har redan påbörjat resan mot ett nytt bageri i världsklass. Vi vill finnas kvar i generationer framöver.

Vi är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som har hand om koncernens fyra vindkraftverk i energibolaget Polarkraft AB som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarrenen arbetar även med fastigheter och leasing. I allt vi gör vill Polarbrödskoncernen vara en positiv kraft i omställningen mot en uthållig försörjning.

Presskontakt

Kristin Simonsson

Kristin Simonsson

Presskontakt Kommunikatör +46 10 450 60 24
Helena Rönnmark

Helena Rönnmark

Presskontakt Kommunikationschef +46 10 450 60 04