Gå direkt till innehåll
Samdistribution av bröd – ett steg i hållbarhetsarbetet för Polarbröd

Pressmeddelande -

Samdistribution av bröd – ett steg i hållbarhetsarbetet för Polarbröd

Med start i sommar sker en förändring kring distribution av bröd till landets livsmedelsbutiker. Samordning av distribution är en efterfrågad förändring från de svenska dagligvarukedjorna. Nu får Polarbröd sällskap även av Fazer och Skogaholm i brödbilen. Polfärskt Bröd samordnar sedan tidigare sex varumärken i samma bil. Förutom Polarbröd finns även varumärkena Korvbrödsbagarn, Hatting, Gille, Hägges och VaGott med i bilen. Förändringen bidrar till mer hållbara transporter av bröd.

- Det är glädjande att se en ökad samordning av distributionen av bröd. Detta är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Anders E Johansson vd Polarbröd AB.

  Polfärskt Bröd ägs till 51 procent av Polarbröd och till 49 procent av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service. Polfärskt Bröd har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier, Polfärskt Miljösmart Samdistribution. Med det utökade samarbetet förbättras servicen till butik vilket innebär ökad färskhet i hyllan och lägre returer. Detta är till fördel för partners, butiker, konsumenter och klimatet.

  - Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare, säger Ragnar Landin vd Polfärskt Bröd AB.

  Ämnen

  Regioner


  Vi gör hållbara brödmål tillgängliga för alla.

  Så lyder Polarbröds vision. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av våra 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn - Polarbröds hjärta. Bageriet gick inte att rädda men vi är fast beslutna att komma tillbaka till Älvsbyn och har redan påbörjat resan mot ett nytt bageri i världsklass. Vi vill finnas kvar i generationer framöver.

  Vi är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som har hand om koncernens fyra vindkraftverk i energibolaget Polarkraft AB som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarrenen arbetar även med fastigheter och leasing. I allt vi gör vill Polarbrödskoncernen vara en positiv kraft i omställningen mot en uthållig försörjning.

  Presskontakt

  Kristin Simonsson

  Kristin Simonsson

  Presskontakt Kommunikatör +46 10 450 60 24
  Helena Rönnmark

  Helena Rönnmark

  Presskontakt Kommunikationschef +46 10 450 60 04

  Norrländsk utstickare som älskar bröd.

  Vi gör hållbara brödmål tillgängliga för alla.

  Så lyder Polarbröds vision. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av sina 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn - Polarbröds hjärta. Bageriet gick inte att rädda men vi är fast beslutna att förbli i Älvsbyn och vi har redan påbörjat resan till ett nytt bageri i världsklass. Vi vill finnas kvar i generationer framöver.

  Vi är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.
  Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som verkar inom förnybar energi, uthyrningsinventarier och fastigheter. I koncernen finns också energibolaget Polarkraft AB som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.