Gå direkt till innehåll
Radonovas Radtrak2-detektorer får högt betyg i spanskt jämförelsetest

Nyhet -

Radonovas Radtrak2-detektorer får högt betyg i spanskt jämförelsetest

Radonova och ACPRO SLU, en av Radonovas distributörer i Spanien, har deltagit i ett jämförande test av passiva radondetektorer. Testet visar att Radonovas Radtrak2-detektorer fick mycket goda resultat jämfört med andra detektorer.

Det nationella jämförelsetestet genomfördes av Universitat Politècnica de Catalunya, i samarbete med den spanska strålsäkerhetsmyndigheten.

Vid testet exponerades minst fem detektorer av samma typ från varje leverantör. Detektorerna exponerades under tre månader för olika radonkoncentrationer (cirka 300 respektive 1 000 Bq/m³ ). Endast fem av de tio deltagarna fick tillfredsställande resultat för alla exponeringar – däribland Radonovas Radtrak2.

– På grund av nya regler och riktlinjer från den spanska strålsäkerhetsmyndigheten och den senaste uppdateringen av den spanska tekniska byggkoden har efterfrågan på radonmätningar ökat i bostadshus och på arbetsplatser. Samtidigt behöver ytterligare arbete göras i Spanien, till exempel införandet av EU-direktivet 59/2013 som fortfarande väntar på ett nationellt godkännande, kommenterar Radonova Laboratories radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

– Radonova vill givetvis vara en aktiv del också i Spaniens arbete med att minska hälsoriskerna som följer av exponering för höga radonhalter. Det här testresultatet är därför viktigt och bekräftar ännu en gång att Radonova befinner sig i absolut framkant när det gäller tillförlitliga radonmätningar, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Radonovas distributör ACPRO SLU är sedan år 1990 godkänd som teknisk enhet inom radiologiskt skydd (UTPR).

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.