Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arbetsmarknadsfrågor

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade idag att samtliga nämnder skyndsamt ska besluta om konkreta åtgärder i syfte att åstadkomma ett resultat i balans med fastställd budget för 2024. Budgetprognosen efter maj månad avviker negativt mot budget med 613 miljoner kronor. Prognosbedömningar för helår 2024 pekar på ett minus på 4 926 miljoner kronor och det är en budgetavvikelse på minus 509 miljoner kronor.

Ytterligare strejkvarsel påverkar akutvård, 1177 på telefon och flera vårdcentraler i Skåne

Ytterligare strejkvarsel påverkar akutvård, 1177 på telefon och flera vårdcentraler i Skåne

Vårdförbundet lägger ett nytt strejkvarsel som planeras träda i kraft 11 juni. Sammantaget med den pågående blockaden mot övertid och mertid, samt tidigare strejkvarsel, leder utökade åtgärderna till en kraftigt reducerad tillgång till livsavgörande vård för Skånes invånare. Det nya varslet innebär också att stora delar av vårdverksamheten på lasarettet i Ystad påverkas kraftigt.

Anna Werther Evaldsson, specialist-biomedicinsk analytiker, är en av de som fått del av forskningsmedlen.

Region Skåne storsatsar på forskare inom alla vårdprofessioner

Region Skåne har genomfört en historisk satsning som ger medarbetare inom alla vårdprofessioner en möjlighet att fortsätta arbeta kliniskt samtidigt som de satsar på forskning. Sammanlagt får 150 medarbetare ta del av pengarna som ger möjlighet till fyra års klinisk forskning.
– Det här är helt fantastiskt. Vi behöver olika karriärvägar för biomedicinska analytiker och nu kan jag vara en förebi

Visa mer

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden