Gå direkt till innehåll
Kollektivtrafikförvaltningen organiserar sig för att åtgärda problemen

Nyhet -

Kollektivtrafikförvaltningen organiserar sig för att åtgärda problemen

Nu har den förstärkta tjänstemannaledningen för kollektivtrafikförvaltningen sammanträtt för att lägga upp planerna för att åtgärda de fel och brister som har kommit fram i KPMG:s utredning.

Den ordinarie ledningsgruppen har under övergångsperiod förstärkts med resurser från Region Dalarnas centrala förvaltning. Gruppen utgår från de uppdrag som beslutades på kollektivtrafiknämndens extrainkallade sammanträde den 11 februari:

 1. Förvaltningschefen (Karin Stikå Mjöberg) uppdras att skyndsamt utreda och vidta lämpliga åtgärder i anledning av de allvarliga arbetsmiljöproblem som KMPG rapporterat i syftet att undanröja eller minimera riskerna för ohälsa.
 2. Förvaltningschefen uppdras att skyndsamt vidta föreslagna åtgärder som identifierats av kollektivtrafikförvaltningen och KPMG som brister i SAM3001 för att säkerställa att transportörsbetalningarna blir korrekta.
 3. Förvaltningschefen uppdras att säkerställa rutiner för ledning, styrning och kontroll och uppföljning av verksamheten.
 4. Förvaltningschefen uppdras att säkerställa att all personal får kännedom om regionens Antikorruptionspolicy samt riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv. Förvaltningschefen säkerställer och ansvarar för att efterlevnad sker.
 5. Förvaltningschefen uppdras att upprätta förslag till yttrande till regionens revisorer i anledning av granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken senast 2020-03-20.
 6. Förvaltningschefen uppdras att göra en översyn av de tilläggsavtal som tillkommit efter trafikavtalens (huvudavtalen) tecknande och vidta de åtgärder som bedöms erforderliga.

En åtgärdsplan håller på att tas fram baserat på ledningsgruppens diskussioner. Karin Stikå Mjöberg har tillsatt Göran Carlsson, chef för det tidigare kommunalförbundet Region Dalarna och projektledare för regionbildningen, som koordinator för de åtgärder som måste till med anledning av situationen inom kollektivtrafikförvaltningen. Vissa åtgärder är redan igång, andra kommer att starta inom kort.

– Nu kraftsamlar vi inom kollektivtrafikförvaltningen. Dels ska den ordinarie verksamheten ledas av Joakim Bergman, dels ska vi åtgärda de problem som identifierats. Det viktiga är nu att så fort som möjligt stoppa de felaktiga utflödena av pengar och skapa stabilitet i våra it-system, säger Karin Stikå Mjöberg.

Förvaltningens ledningsgrupp
Förvaltningschefen har sedan tidigare lämnat organisationen och den 17 februari lämnade även trafikchefen. Följande personer utgör nu ledningsgruppen som leder den ordinarie verksamheten:

 • Tillförordnad förvaltningschef: Karin Stikå Mjöberg
 • Tillförordnad biträdande förvaltningschef: Joakim Bergman
 • Marknadschef: Tomas Nordholm
 • Tillförordnad trafikchef: Mattias Ahlström
 • Tillförordnad kvalitetschef: Annika Gustafsson
 • Senior HR-partner: Linda Axelsson
 • Förvaltningscontroller: Åsa Wäppling

Förstärkt ledningsgrupp
Kollektivtrafikförvaltningens ledningsgrupp har nu förstärkts med följande personer:

 • HR-direktör Gunilla Stenback
 • Regionjurist Lena Jönsson
 • Upphandlingsjurist Magnus Höög
 • Analyschef Tobias Dahlström
 • Kommunikationsdirektör Henrik Pederby
 • Tf chef medicinsk teknik och IT Marie Palevik

Arbetsmiljön
Det har framkommit stora brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har därför genomfört intervjuer med medarbetare för att få en överblick över situationen.

– Brister i arbetsmiljön är stora. Därför har vi nu tagit in företagshälsovården för att genomföra en kartläggning av arbetsmiljön så att ledningen ska kunna ta fram en åtgärdsplan, säger Karin Stikå Mjöberg.

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Relaterat innehåll

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige