Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 15 maj

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 15 maj

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 15 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 044
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 33
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 11
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 71*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 282

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna satsar extra på näringslivet i Dalarna
På regionala utvecklingsnämndens möte den 14 maj fattades beslut om att bevilja medel till två satsningar på näringslivet i Dalarna:

 • Stiftelsen Dalarna Science Park beviljas medfinansiering om högst 2 000 000 kronor per år i tre år för bildandet av en såddkapitalfond som ska kunna investera i innovativa små- och medelstora företag.
 • Till följd av coronapandemin är det också många företagare och entreprenörer som vänder sig till ALMI för stöd och rådgivning. För att kunna hantera den ökade efterfrågan beviljas ALMI GävleDala AB extra anslag under år 2020. 

Läs mer i pressmeddelandet: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/region-dalarna-satsar-extra-paa-naeringslivet-i-dalarna-2999405

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.
Vardagar, förutom tisdagar, finns klockan 15:00-16:00 företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19. Tisdagar är intervjutiden 16:30-17:30.

Idag fredag den 15 maj klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-05-12: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 19) har totalt: 334 fall konstaterats i Borlänge kommun, 266 i Falu kommun, 65 i Ludvika kommun, 58 i Gagnef kommun, 43 i Avesta kommun, 41 i Leksand kommun, 28 i Smedjebacken kommun, 26 i Säter kommun, 22 i Hedemora kommun. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 6 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-05-12: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet.Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 19: 48 i Borlänge kommun, 21 i Falun kommun och 40 övriga kommuner.

2020-05-12: Sommarjobb för ungdomar under 18 år ställs in:På grund av coronapandemin måste vi i år tillfälligt ställa in sommarjobben inom Region Dalarna för ungdomar under 18 år. Det är så klart jättetråkigt för dem som drabbas, men det är en säkerhetsfråga,” säger Gunilla Stenback HR-direktör.

2020-05-12: Under perioden den första mars till fjärde maj i år har 3 600 tidsbokningar gjorts i Region Dalarnas app Min Vård, under samma period 2019 var det 833 tidsbokningar.

2020-05-11: Den 18 maj kommer mammografiska hälsokontroller att börja genomföras igen: ”Det är därför viktigt att vi kommer igång igen och börjar arbeta preventivt med att motverka bröstcancer,” säger Elin Borglund, avdelningschef mammografiverksamheten i Dalarna.

2020-05-11: Åtta rehabplatser för covid-19-patienter har inrättats på Falu lasarett. Till sommar planeras antalet utökas till totalt tolv platser.

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige