Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 22 maj

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 22 maj

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 22 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 1 133
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 27
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 10
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 78*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 306

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

”Du är inte ensam” – stödnummer att ringa för dalfolket
På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning.

Måndagen den 25 maj öppnar samtalsstödstelefonen i Dalarna Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. ”Du är inte ensam” är budskapet.

–Det handlar om psykologisk första hjälpen och Svenska kyrkan har lång erfarenhet och kunskap av den här typen av verksamhet. Det är ett bra komplement till annat krisstöd som vi i Region Dalarna har infört under coronapandemin och vi är väldigt tacksamma att Svenska kyrkan har tagit på sig det här uppdraget, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri, Region Dalarna.

Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/du-aer-inte-ensam-stoednummer-att-ringa-foer-dalfolket-3000917

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Vardagar, förutom tisdagar, finns klockan 15:00-16:00 företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19. Tisdagar är intervjutiden 16:30-17:30.

Idag fredag den 22 maj klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

  • Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-05-19: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 20) har totalt 350 fall konstaterats i Borlänge kommun, 291 i Falu kommun, 73 i Ludvika kommun, 62 i Gagnef kommun, 49 i Leksand kommun, 48 i Avesta kommun, 30 i Smedjebacken kommun, 30 i Säter kommun, 26 i Hedemora kommun, 21 i Rättvik kommun, 20 Vansbro kommun. Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 4 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-05-19: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet.Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 20: 53 i Borlänge kommun, 22 i Falun kommun, 12 i Ludvika kommun, 9 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 6 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 2 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 1 i Rättvik kommun, 4 övriga. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna.Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag. Den 12 maj redovisade Region Dalarna geografisk fördelning av antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet för första gången, på grund av hanteringsfel var dock de siffrorna något lägre än de skulle ha varit.

2020-05-19: Dalarnas fria kulturutövare som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin har nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Totalsumman som utlyses är 500 000 kronor. Läs mer i pressmeddelandet: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/500-000-kronor-i-stod-till-dalarnas-fria-kulturskapare/

2020-05-15: På regionala utvecklingsnämndens möte den 14 maj fattades beslut om att bevilja medel till två satsningar på näringslivet i Dalarna. Läs mer i pressmeddelandet: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/region-dalarna-satsar-extra-paa-naeringslivet-i-dalarna-2999405

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige