Gå direkt till innehåll
Visionsbild Feskekôrka av White Arkitekter
Visionsbild Feskekôrka av White Arkitekter

Pressmeddelande -

Byggentreprenör klar för Feskekôrka: Higab skriver avtal med RO-Gruppen

Higab har skrivit avtal med RO-Gruppen för upprustningen av Feskekôrka. Det innebär att företaget får ett viktigt ansvar för byggarbetena i den ikoniska fastigheten. Arbetet beräknas kunna starta i höst när det invändiga rivnings- och saneringsarbetet avslutats.

Feskekôrka, byggd 1874, stängde i september förra året för en omfattande upprustning som omfattar fasader, konstruktion och grundläggning, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation.

– Utvändigt har det hittills sett lugnt ut men inne i byggnaden har det varit full aktivitet då Higab har genomfört förberedande arbeten, som sanering av miljöfarliga ämnen och rivningsarbeten. Nu är projekteringen i full gång och genom avtalet med RO-Gruppen kan vi nu gå vidare med nästa steg i projektet, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab.

Samverkansentreprenad

Upphandlingen av entreprenaden har pågått under våren. Upprustningsprojektet kommer att utföras som så kallad partnering, eller samverkansentreprenad. Det innebär ett fördjupat samarbete mellan beställare och entreprenör där de uppgifter som uppkommer omhändertas i ett öppet samarbete med en i vissa delar integrerad projektorganisation.

– Feskekôrka är en unik byggnad och det är ett på många sätt komplicerat och ovanligt projekt. Därför tror vi på en partneringlösning, där båda parter samverkar kring de problemställningar som uppstår med en stor öppenhet för alternativa lösningar och metodval, säger Marcus Gustafsson.

– Vi är oerhört glada och stolta att få förtroendet från Higab att genomföra upprustningen av Feskekôrka. En unik byggnad i Göteborg och i Sverige. Trots vår kompetens och erfarenhet kring stora ombyggnadsprojekt är vi ödmjuka inför utmaningen och kommer förvalta denna kulturskatt på allra bästa sätt. Att vi tillsammans med Higab kommer driva projektet i partnering, vilket vi bägge har stor erfarenhet av, är en viktig framgångsfaktor i denna typ av projekt, säger Marcus Bramer, ansvarig för RO-Gruppen Göteborg.

Parallellt med upprustningsförberedelserna har Higab haft ute en öppen konceptförfrågan för verksamheten, vilken resulterade i att en avsiktsförklaring skrevs med Västkustupplevelser i januari. Fisk- och skaldjursälskande göteborgare kan se fram emot att Feskekôrka öppnar igen 2023.

För mer information kontakta:

Marcus Gustafsson, projektledare Higab AB, 031-368 53 41, marcus,gustafsson@higab.se

Marcus Bramer, affärsområdeschef RO-Gruppen Göteborg AB,

0766-43 71 00, marcus.bramer@ro-gruppen.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab

Om Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kultur-historiskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Bolaget omsätter 774 mnkr, har ca 90 anställda och ett fastighetsbestånd på knappt 660 000 m². För mer information besök higab.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med cirka 150 anställda och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer är vi idag ett av Sveriges mest attraktiva och expansiva byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över en miljard och är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fyra år i rad. För mer information besök ro-gruppen.se

Kontakter

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt Vice koncernchef / Ägare 0709 - 99 83 10

Relaterat innehåll

Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

Med över 200 medarbetare och mer än 40 år i branschen är vi idag ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom kontor, bostäder, logistik- och samhällsfastigheter samt handel och livsmedel. Med huvudkontor i Borås och kontor i Alingsås, Göteborg, Helsingborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över 1,5 miljarder och har genom åren tilldelats flertalet priser för sitt sätt att arbeta med medarbetare och som byggbolag.

RO-Gruppen AB
Viaredsvägen 31
504 64 Borås
Sverige