Gå direkt till innehåll
Bildkälla: Okidoki Arkitekter
Bildkälla: Okidoki Arkitekter

Pressmeddelande -

RO-GRUPPEN PÅBÖRJAR BYGGNATION AV MYRÅSSKOLAN ÅT BORÅS STAD

RO-Gruppen ska i samverkan med Borås Stad utföra en om-, till- och nybyggnation av Myråsskolan. Projektet innefattar bland annat en ny idrottshall, en tillbyggnad för fler klassrum samt renovering av befintliga skolbyggnader. Arbetet på plats påbörjas i februari och hela projektet ska stå klart till sommaren 2023.

RO-Gruppen går nu vidare till fas 2 i projektet som avser produktion. Från och med vecka 8 finns etablering på plats och byggnation påbörjas. Arbetet kommer utföras under pågående verksamhet med cirka 275 elever kvar i lokalerna.
Skolan är idag en treparallellskola som i och med projektet ska växa till en fyrparallellskola. När projektet är klart kommer skolans kapacitet öka från cirka 500 till 750 elever.

Arbetet i produktionsfasen är uppdelat i två etapper. Etapp ett innefattar flera olika delar, bland annat nybyggnation av en idrottshall som skall P-märkas och uppfylla krav enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer gällande fysisk tillgänglighet (nivå grön). Under etapp ett ska även en tillbyggnad på cirka 3000 kvm uppföras som bland annat kommer inhysa en ny matsal samt ytterligare klassrum. Även renovering av en mindre fastighet med utrymmen för kreativ undervisning, så som musik och bild, kommer utföras under första etappen, där allt arbete ska stå klart om ett år, till sportlovet 2022.

I etapp två kommer man fokuserar på en omfattande renovering av befintlig byggnad, på cirka 6000 kvm. Det arbetet ska stå klart sommaren 2023.

Arbetet med att uppdatera och rusta upp Myråsskolan innebär en total investering på 230 miljoner kronor för Borås Stad.

För mer information, kontakta:

RO-Gruppen
Daniel Paterson, affärsområdeschef
daniel.paterson@ro-gruppen.se
Tel: 0766 – 31 06 22

Borås Stad
Magnus Kleman, projektledare
magnus.kleman@boras.se
Tel: 033 – 35 70 44

Ämnen

Regioner


Med cirka 160 anställda och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer är vi idag ett av Sveriges mest attraktiva och expansiva byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över en miljard och är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fyra år i rad.

Presskontakt

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt VD / Ägare 0709 - 99 83 10

Relaterat material

Relaterade nyheter