Gå direkt till innehåll
Modell från Fabel Arkitektur. Foto: Carl Ander
Modell från Fabel Arkitektur. Foto: Carl Ander

Pressmeddelande -

Brunnsparken föremål för spekulativa visioner

Ett festmonument med hemliga rum. En tonåring som söker sin identitet. En plats som spelat ut sin roll. Visionerna för vad framtidens Brunnsparken skulle kunna vara ser väldigt olika ut när arkitekter tänker fritt kring en av Göteborgs mest omdebatterade platser.

I samband med Göteborgs 400-årsdag 5 juni presenterar Röhsska museet åtta arkitektvisioner för hur en publik plats i Göteborg hade kunnat se ut. I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöks vad som händer när arkitekter och formgivare från olika praktiker och bakgrund får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen.

– Göteborg är i ständig transformation, där arkitektur och design spelar centrala roller i hur staden tar form. Med utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken, vill museet ge arkitekterna fritt spelrum att tänka visionärt för en offentlig plats som både ’experter’ och allmänheten har starka åsikter om. Konstruktiv debatt kring hur en stad gestaltas och vem som får vara med och påverka i processerna ingår i museets nationella uppdrag inom den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö – ett arbete som måste bli mer synligt och tillgängligt, säger Röhsska museets chef Nina Due, som hoppas att besökarna ska vilja ta del av och diskutera det kreativa tänkande som arkitekterna får när inte de offentliga ramarna finns.

Åtta väldigt olika visioner

Istället för genomförbara, färdiga projekt som följer förordningar och byggbolagens vinstmarginaler har arkitekterna uppmanats att tänka i nya banor. I utställningen presenterar varje arkitekt eller arkitektkontor sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, inspirationsföremål och manifest.

Resultatet är åtta väldigt olika visioner som presenteras på olika sätt.

– Det finns en stor bredd i utställningens samtliga delar, vilket är jättespännande. Arkitektur visas med andra medel, där bilder och material får bära en berättelse, säger Naima Callenberg, adjunkt på Chalmers och utställningens designer och curator.

Besökaren ges möjlighet att se arkitektur på ett annorlunda sätt: spekulativt, berättande, undersökande och diskuterande. Då inget av bidragen ger svar eller kommer att genomföras i verkligheten, öppnar de istället för diskussion.

Projekten presenteras med ritningar i storformat (180x180 cm), konceptuella modeller och inspirationsobjekt. Även här har arkitekterna tagit fasta på väldigt olika saker. Bland föremålen finns allt från en gammal kvarnsten till ett nytillverkat smidesräcke. Några av projekten visas i korta filmer.

I samband med utställningen kommer det även att genomföras pedagogiska samtal om visionsarbete, stadsplanering och arkitektrollen.

Samverkan ArkDes och Röhsska museet

Arkitekturvisioner: Brunnsparken är ett samarbete och initierat av ArkDes i Stockholm (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design) som 2019 gjorde utställningen Arkitekturvisioner – Skeppsbron. Utställningskonceptet planerar att turnera på flera platser kommande år.
Röhsska museet och ArkDes samverkar i en rad dialoger kring design, arkitektur och stadsplanering, där verksamheternas respektive nationella uppdrag inom den nya politiken for gestaltad livsmiljö är en plattform att främja design och arkitektur som väsentliga discipliner i utformningen av våra livsmiljöer.

Kieran Long, överintendent på ArkDes och James Taylor-Foster, curator om samarbetet:

– Vi är glada att kunna föra vidare vårt utställningskoncept ”Arkitekturvisioner” och samarbeta med Röhsska kring en viktig offentlig plats i Göteborg. För att återupptäcka den visionära kreativitet som vi vet finns inom arkitektkåren måste konstnärliga och kulturella aspekter lyftas i det offentliga samtalet om arkitekturen. Det behövs en dialog kring hur våra livsmiljöer formges och byggs och vem som får vara med att påverka i processerna.

Arkitekturvisioner: Brunnsparken

5 juni–26 september 2021

Wernstedthallen

Medverkande arkitekter:

Erik Järkil Arkitektur

Bornstein Lyckefors Arkitekter

Fabel Arkitektur

Mareld Landskapsarkitekter

Johan Linton

Hedlund Ekenstam

Unit Arkitektur

Per Nadén Arkitektur

Fakta: Öppet med restriktioner

Museet håller öppet med hänsyn till rådande restriktioner. Antalet samtidiga besökare kommer att vara begränsat för att undvika trängsel, och det kommer inte att erbjudas visningar eller andra fysiska programaktiviteter tills vidare.

Information om anpassningar, öppettider och pågående utställningar uppdateras kontinuerligt på museets webbplats Röhsska museet.

Relaterade länkar

Ämnen


Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Här presenteras historiska och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta utställningar. I samlingen ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom specialsamlingar av bland annat bokband, affischer, allmogetextiler och japanska träsnitt. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar. 

Röhsska museet är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Pnina Yavari Molin

Pnina Yavari Molin

Presskontakt Kommunikatör & presskontakt Press 0728554296

Relaterat innehåll

Röhsska museet. Sveriges enda museum för design, mode och konsthantverk.

Hur förändrar design samhället, miljön och våra liv? Röhsska museet öppnade 1916 och är ett museum för design och konsthantverk. Med museets samlingar, utställningar och program undersöker vi hur form, mode och design påverkat oss genom historien och på väg mot framtiden.