Gå direkt till innehåll
Här pågår revision med SamCerts personal tillsammans med externrevisorn Birthe Nörgaard från RISE.
Här pågår revision med SamCerts personal tillsammans med externrevisorn Birthe Nörgaard från RISE.

Nyhet -

SamCerts kvalitets- och miljöarbete på topp

Väl fungerande kontinuitetsplan och ledningssystem har hjälpt SamCert att ta sig igenom pandemiåret.

-Färre resor och utvecklade webmöten har förbättrat såväl kvalitets- som miljöarbetet, säger VD Ann-Sofie Gustafsson. Detta är något som gynnar både våra kunder och oss själva. I och med att resandet begränsats har vi haft tätare kontakter och detta har i hög grad bidragit till utvecklingen. Goda idéer och inspel har flödat.

Kvalitetsförbättringarna omfattar bland annat digitalisering, distansarbete, samordnade revisioner och uppdaterade system.

-Nyligen har SamCert reviderats av RISE som tittat på vårt kvalitets- och miljöarbete och förnyat våra certifikat. Det är alltid givande möten med vår revisor Birthe Nörgaard.

På miljösidan har motsvarande inneburit färre resor och minskade utsläpp. Genom planering av samordnade revisioner på företagets verksamhetsorter har arbetet kunnat koncentreras på ett helt annat sätt. Samtidigt har staben förstärkts med en ny miljökonsult.

-Våra arbetsbeskrivningar och processkartläggningen har utvecklats och utgör numera ett bra stöd till alla medarbetare i verksamheten, fortsätter Ann-Sofie Gustafsson. Vi kommer att väva in distansarbete i vårt kontinuerliga utbildnings och revisionsarbete med kunder.

I sin revisionsrapport konstaterar Birthe Nörgaard från RISE certifiering att ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är minskning i antalet resor, höga betyg på kundnöjdheten, inga kundklagomål, förbättrade arbetsbeskrivningar, förbättrad utbildningsplan och förbättrad processkartläggning.

-Samtliga medarbetare tillika med ledningen visade ett stort engagemang i miljö- och kvalitetsarbetet, skriver Birthe Nörgaard.

Ytterligare förbättringar planeras inom bland annat arbetssätt för distansrevision, utvärdering av kontinuitetsplan för samtliga processer samt förbättrad uppföljning av marknadsprocessen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ann-Sofie Gustafsson

Ann-Sofie Gustafsson

Presskontakt Presskontakt Företagsledare, Projektchef 031-711 27 40
Mattias Lundqvist

Mattias Lundqvist

Presskontakt Kreatör Digitalt material

ISO-certifiering för små och medelstora företag

SamCert hjälper små och medelstora företag att klara och upprätthålla ISO-certifikat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001/ISO 45001) och Informationssäkerhet (ISO 27001). Genom ett unikt koncept kan företagets arbetsinsats underlättas betydligt.

Företaget finns representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Köpenhamn

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13,
417 55 Göteborg
Sverige