Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byte till Toujeo® utvärderat i observationsstudie

Idag presenterar Sanofi resultat på användandet av Toujeo® (insulin glargin injektion, 300 enheter/ml) baserat på en observationsstudie under pågående klinisk användning. Den amerikanska databasen PHIE (Predictive Health Intelligence Environment) innehåller en ansenlig mängd patientinformation vilket använts som underlag för en utvärdering av Toujeo. I studien granskades patientjournaler i syfte att kartlägga förändringen i HbA1c (genomsnittligt blodsocker under se senaste tre månaderna) och förekomsten av hypoglykemier hos patienter under upp till sex månader efter byte till Toujeo från annat basinsulin. Studiens resultat presenterades den 11 juni vid ADA-konferensen (American Diabetes Association 76th Scientific Sessions) i New Orleans.

”Även om välkontrollerade kliniska studier är otroligt viktiga för godkännande av läkemedel, behövs ytterligare evidens baserad på erfarenheter från klinisk användning. Den här observationsstudien visar tydliga resultat vid byte från basinsulin till Toujeo hos vuxna med typ 2-diabetes. Viktigt är att patienterna uppvisar förbättrat långtidssocker och en trend till minskning av hypoglykemier, i linje med tidigare studier vilket kan vara av relevans för sjukvården, myndigheter och andra organisationer,” säger Mattias Wieloch, Medical Head Diabetes and Cardiovascular, Sanofi Sverige.

Analysresultat

Vuxna med typ 2-diabetes som använt andra basinsulin inom sex månader innan användning av Toujeo ingick i studien. Hos de identifierade personerna (N=881) från PHIE bedömdes nivåerna av HbA1c och förekomsten av bekräftad och/eller allvarlig hypoglykemi, upp till sex månader före och efter start av behandlingen.

Hos de patienter där värden fanns tillgängliga vid studiestart och uppföljning (n=267) sjönk HbA1c från 9,0 % till 8.3 % vid uppföljningen (0-6 månader). Hos patienter som följdes upp avseende hypoglykemier (n=449) sjönk frekvensen från initialt 6,0 % till 5,1 % vid uppföljningen (0-6 månader).

Studiens abstrakt har titeln Real-World Assessment of Patient Characteristics and Clinical Outcomes of Early Users of the New Insulin Glargine 300U/mL (Ye, F et al. Poster presentation 943-P, American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, New Orleans, LA, U.S. Saturday, June 11, 2016).

Sanofi kommer fortsatt utvärdera behandling med Toujeo genom att utföra tre stora observationsstudier kallade ACHIEVE, REACH och REGAIN CONTROL hos personer med typ 2-diabetes som startar behandling med basinsulin eller som byter basinsulin. Studierna innefattar mer än 4 500 patienter från USA och Europa och de första resultaten väntas i början av 2017.

Om Toujeo®

Toujeo är ett basinsulin för dosering en gång per dag, utvecklat från den välkända molekylen insulin glargin. Toujeo är godkänt av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA), Europeiska kommissionen, Health Canada, the Therapeutic Goods Administration Australia och departementet för hälsa, arbete och välfärd i Japan (MHLW) där det godkända namnet är Lantus® XR. Toujeo står även under granskning hos andra tillsynsmyndigheter världen över.

Kontakt:

Medical Head Diabetes and Cardiovascular, Mattias Wieloch: mattias.wieloch@sanofi.com

Ämnen

Kategorier


Sanofi är ett ledande globalt forskande läkemedelsföretag med målet att ge människor hopp. Vi identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingar med särskilt fokus på diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vacciner, cancer, sällsynta sjukdomar, MS, reumatism, astma, allergi och veterinärmedicin. Vi har en stark lokal organisation i Sverige med omkring 115 anställda och en viktig del av Sanofis kliniska forskning görs här i samarbete med sjukhus och kliniker. Sanofi är börsnoterat i Paris och New York. www.sanofi.se

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige