Gå direkt till innehåll
Sizes tillverkar 60 lägenheter åt SBB i Karlskrona

Pressmeddelande -

Sizes tillverkar 60 lägenheter åt SBB i Karlskrona

Sizes, totalentreprenör och industriell tillverkare av flerbostadshus, har tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) tecknat ett entreprenadavtal för uppförandet av 60 hyreslägenheter i Karlskrona. Husen med stomme i massivträ tillverkas enligt Sizes industriella system som innebär hög kvalitet med kortare ledtider än traditionellt byggande.

I Gullberna, norr om centrala Karlskrona förtätar SBB bebyggelsen på egen fastighet i kvarteret Gullbernahult med totalt 60 hyreslägenheter i hus med 7 våningar samt suterrängplan, motsvarande cirka 2 830 kvm BOA. Genom avtalet och Sizes industriella tillverkning av kvalitativa flerbostadshus i trä kan projektet genomföras effektivare jämfört med traditionella projekt.

- Detta blir det femte projektet där vi arbetar tillsammans med SBB för att utveckla och tillverka hållbara bostäder. Med vår flexibla tillverkningsprocess kan vi möta SBB:s projektspecifika behov och önskemål, säger Mikael Anjou, VD för Sizes.

- Att bygga bostäder med trästomme och en energianvändning som är ungefär hälften av kravet i BBR går i linje med våra höga miljöambitioner, säger Erik Hävermark, Chef Projektutveckling för SBB.

Tillverkningen av lägenheterna har varit i gång i produktionsanläggningen I Oskarshamn sedan mitten på maj. Inflyttning är planerad till 2023. 

Projektet i Karlskrona blir det femte projektet som Sizes tillverkar åt SBB.  Just nu färdigställs cirka 200 lägenheter i Nykvarn, 80 lägenheter i Höganäs med beräknad inflyttning till hösten, 78 lägenheter i Motala och 45 lägenheter i centrala Oskarshamn med inflyttning 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Sizes 
Mikael Anjou 
Telefon: 073-076 48 44 
mikael.anjou@sizes.se

Ämnen


Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterat innehåll

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige