Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan: Foder med linfrö ger mjölk med högre halt av Omega-3

SLU Alnarp och Skånemejerier bjuder in till en presentation av ett examensarbete från ett försök i Skåne med tillskott av linfrö i foder och dess påverkan på bland annat mjölkens halt av Omega-3. Presentationen äger rum på SLU i Alnarp den 29 mars. I samband med presentationen hålls också föredrag om foder och hur mjölkens sammansättning kan påverkas.

Mjölken kan bli ännu hälsosammare – Detta är ett av målen med ett projekt som Skånemejerier har initierat. Skånemejerier har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, studerat mjölkproduktionen och mjölkens kvalitet på fem skånska mjölkgårdar där korna fått foder med linfrö. Resultaten från studien är lovande. Viktigaste slutsatsen är att mjölken kan bli både nyttigare och miljövänligare om korna får ett tillskott av linfrö. Mjölkens innehåll av nyttiga omega-3 fettsyror ökar och beräknad avgång av växthusgasen metan minskar.

De fem gårdarnas utfodring och mjölkkvalitet har sammanställts och undersökts för att förstå sambandet mellan olika förutsättningar på gårdarna och hur Omega-3 innehållet påverkas i mjölken samt vilka utsläpp av växthusgaser som kan förväntas.

Arbetet har genomförts som ett examensarbete på Agronomprogrammet av Agr. stud Angelica Eriksson som den 29 mars skall redovisa sitt examensarbete ”Tillskott av linfrö till kornas foderstat – påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyrasammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar”.

I samband med redovisningen belyser flera föredrag hur man kan påverka mjölkens hälsoaspekter och kornas utsöndring av klimatpåverkande gaser.

Programmet för den 29 mars:

-          Introduktion - Anders Herlin, SLU/LBT - Lantbrukets byggnadsteknik
-          Mjölken påverkas av fodrets sammansättning - Lena Nyberg, Skånemejerier
-          Alternativ till soja och palm i fodret - Christian Swensson, SLU/LBT
-          Nära Foder med linfrö - Sven Hellberg, Lantmännen
-          Redovisning av examensarbete - Angelica Ericsson
-          Faktorer som påverkar kornas metanutsöndring - Jan Bertilsson, SLU/HUV
-          Diskussion

Tid: torsdag 29 mars kl. 13.00 – 16.00
Plats: Plantan i Agricum, SLU Alnarp

För mer information kontakta:

Lena Nyberg, forskningsansvarig, Skånemejerier,
tel. 040-31 39 19, e-post: lena.nyberg@skanemejerier.se

Christian Swensson, SLU/LBT
tel. 046-19 25 78, e-post: christian.swensson@slu.se

Anders Herlin, SLU/LBT
tel. 040-41 52 19, e-post: anders.herlin@slu.se 

Ämnen

Regioner


Skånemejerier ägs av cirka 570 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo och Allerum. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 600 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Läs mer på www.skanemejerier.se eller följ oss på Facebook www.facebook.com/skanemejerier.
Prenumerera på våra nyhetsbrev: www.skanemejerier.se/nyhetsbrev.

Presskontakt

Anette Gregow

Anette Gregow

Presskontakt Communications Director 0703-52 98 97

Relaterat material