Gå direkt till innehåll
​Sista chansen att söka EU-medel genom Livsmedelsakademin

Nyhet -

​Sista chansen att söka EU-medel genom Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin leder EU-projektet INCluSilver, som fokuserar på personlig hälsa för äldre. Syftet är att få fram innovativa produkter och tjänster som bidrar till ett hälsosammare liv för äldre.

Små och medelstora företag inom området kan söka finansering på upp till 60 000 euro. Sista dag för ansökan är den 15 februari 2019.

- Hittills har vi stöttat ungefär 100 företag från nio EU-länder, inte bara finansiellt utan också genom att matcha innovativa företag och idéer med varandra och genom utvecklingsstöd till de företag som fått finansiering, säger Zuzana Hruba, projektledare för INCluSilver på Livsmedelsakademin.

På Livsmedelsakademin webb kan du läsa mer om INCluSilver. 

Vill du veta mer, kan du kontakta

zuzana.hruba@livsmedelsakademin.se, som hjälper dig (på engelska).

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Fredström

Sara Fredström

Presskontakt Kommunikationschef 079-304 0697
Ingrid Landgren

Ingrid Landgren

Presskontakt T.f. vd 070-542 80 55

För en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra partner och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Livsmedelsakademin
Mobilvägen 10
22362 LUND
Sweden