Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre stipendier á 25.000 kronor väntar på mottagare

Det är hög tid att söka Skånes Livsmedelsakademis tre stipendier à 25.000 kronor. För att få söka stipendierna krävs att du är student eller doktorand på universitet eller högskola i södra Sverige (Götaland). Du måste ha studerat minst ett år och ha goda studieresultat. Pengarna ska användas till något som har med livsmedel att göra.

Louise Svensson och Johanna Ryssnäs är civilingenjörsstudenter på Lunds tekniska högskola och mottagare av 2009 års stipendier. För Louises del innebar stipendiet en möjlighet att göra sitt examensarbete i Kanada. Johanna använder pengarna till att delta i spännande mässor och events med fokus på livsmedel, innovation, teknik, process och forskning. Hon har deltagit i Winter Fancy Food Show i San Fransisco och i juni besöks International Conference on the Food Factory for the Future i Göteborg. Vid dessa tillfällen knyter Johanna intressanta kontakter och inspireras till nya produktidéer.

Kristina Nilsson, student på Gastronomiutbildningen på Högskolan i Kristianstad, åker på en matresa genom Sverige och träffar personer som betytt mycket för restaurangbranschen, mediebranschen och offentlig verksamhet. Resan går bland annat till Lappland – vars matkultur skiljer sig från matkulturen i söder och Jämtland där det odlas mycket småskaligt. Även Stockholm kommer att besökas.

Nu söker vi 2010-års stipendiater som brinner för livsmedel.

Sprid gärna informationen och uppmuntra studenter och doktorander att söka stipendierna.

Läs mer om våra ansökningskriterier och förväntningar på stipendiaten på
www.livsmedelsakademin.se/karriar.

Senast den 28 juni 2010 behöver ansökningarna vara Skånes Livsmedelsakademi tillhanda.

Med vänliga hälsningar

Mia Werner

Verksamhetsansvarig Karriär
Skånes Livsmedelsakademi

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Kontakter

Sara Fredström

Sara Fredström

Presskontakt Kommunikationschef 079-304 0697
Ingrid Landgren

Ingrid Landgren

Presskontakt T.f. vd 070-542 80 55

För en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra partner och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Livsmedelsakademin
Mobilvägen 10
22362 LUND
Sweden