Gå direkt till innehåll
Vår kamp har gett resultat – Förlängning av tillfälligt skatteanstånd

Pressmeddelande -

Vår kamp har gett resultat – Förlängning av tillfälligt skatteanstånd

Pandemin har hållit sitt grepp betydligt längre än vad någon kunde ha förutsett. Restriktioner på grund av pandemin har utsatt landets småföretagare, i synnerhet tjänsteföretag och företag verksamma inom handel och besöksnäring, för stora ansträngningar. Småföretagarnas Riksförbund har sedan pandemin startat kämpat med att informera småföretagare om vilka stöd som gått/går att söka. Vi har även varit en tydlig röst för småföretagare i syfte att påverka politiker för att säkerställa att stöden anpassats till småföretagares förutsättningar. I vissa avseende har vi nått fram och vissa avseende ser vi stora behov till förändring.

Ett stort bekymmer som vi möter bland våra medlemmar, är utmaningen att kunna betala tillbaka de uppskjutna skatter som är lånade på sitt eget skatteanstånd. Detta tillfälliga skatteanstånd har blivit en sista utväg för de företagare som varit i akut behov av likviditetsförstärkning. När inte övriga stöd fungerat har skatteanstånden varit enkla och snabba att använda sig av.

Småföretagarnas Riksförbund har granskat Skatteverkets siffror och summan för tillfälliga skatteanstånd har nu växt till över 51 miljarder kronor fördelade på ca 50 000 företag. Skuldbördan som redan var enorm i våras har fortsatt att växa.

När Småföretagarnas Riksförbund i våras larmade för den mardrömsliknande situation som småföretagare sattes i lyssnade politikerna endast på ena örat. I god tro fick man företagare att lita på regeringens löften om ersättning och söka tillfälliga skatteanstånd under tiden de väntade på att sökta krisstöd skulle betalas ut. Ingenstans nämnde man hur planen för återbetalning skulle fungera – eller inte fungera.

Det är därför glädjande att vårt ihärdiga arbete nu lett till resultat. Finansdepartementet har presenterat ett förslag att det ska införas en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader och att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt. Därmed kan företagen få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige