Gå direkt till innehåll
Förstatligande av nattåg är inte vägen framåt för ett hållbart resande ut i Europa

Pressmeddelande -

Förstatligande av nattåg är inte vägen framåt för ett hållbart resande ut i Europa

Förra veckan gav Regeringen Trafikverket i uppdrag att direktupphandla två nattågslinjer Stockholm-Hamburg och Malmö-Bryssel med trafikstart senast augusti 2022. Satsningen väntas kosta 400 miljoner för skattebetalarna. Snälltåget, som idag är den enda operatören som kör nattåg från Sverige till Tyskland, är kritiskt till Regeringens satsning och menar att en fullständig marknadsöppning är det mest effektiva sättet att uppnå en framgångsrik comeback av nattåg.

-Vi kör nattåg mellan Malmö och Berlin utan subvention sedan 2012 och nästa år kommer vi lansera en ny nattågslinje Stockholm-Berlin via Köpenhamn och Hamburg, och dessutom direkta nattåg till de österrikiska alperna på egen risk. Vi tror på nattågets framtid och vi välkomnar Regeringens intresse för nattåg men menar att en direktupphandling är fel väg att gå om man verkligen menar allvar med att utveckla nattågstrafiken, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef på Snälltåget

Med en upphandlad, skattesubventionerad nattågstrafik är risken överhängande att intresset från andra tågbolag att köra tåg mellan Sverige och kontinenten försvinner om en enskild aktör får statliga bidrag. En upphandling riskerar att återskapa ett ineffektivt monopol och underminera en marknad som håller på att utformas. Långsiktigt kan en upphandling innebära färre tåg på spåren, vilket är exakt motsatt effekt än den som Regeringen vill uppnå.

-Avregleringen av passagerarflyget på 80- och 90-talen ledde till en snabbt växande marknad. Att flyget från början varit internationellt, med likartade regler och fordon underlättade och skapade rätt förutsättningar för att nya aktörer kunde komma in på marknaden och lansera nya innovativa tjänster. Nu måste vi göra samma resa med järnvägen. En fullständig marknadsöppning är det mest effektiva sättet att uppnå en framgångsrik comeback av nattåg – inte att återgå till tidigare monopol med statsstöd, fortsätter Carl Adam Holmberg.

Skapa rätt förutsättningar för nattågets comeback

För att fler ska vilja välja tåget så behöver det bli enklare att köra tåg i Europa. För samtidigt som infrastrukturen aldrig varit bättre mellan Sverige och Europa så är det svårare än någonsin för svenska tåg att köra utanför landets gränser. Den europeiska tågpolitiken styrs så mycket av nationella intressen och byråkratiskt krångel att utvecklingen mot ett enklare klimatsmart resande håller på att spåra ur. Olika standarder, krångligt regelverk och prioriteringar av den inhemska trafiken är det som gör att det är svårt att köra internationell nattågstrafik.

-En snabbare utbyggnad av ett gemensamt europeiskt signalsystem och sänkta infrastrukturkostnader att köra tåg på de gränsöverskridande linjerna är två exempel på saker som Regeringen borde fokusera på istället. Både persontrafik och godstrafik på järnväg skulle gynnas av detta, vilket ger en större marknad och således mer positiv klimateffekt än vad som blir fallet av ett upphandlat nattåg mellan Sverige och kontinenten, avslutar Carl Adam Holmberg. 

Ämnen

Regioner


Vi på Snälltåget drivs av att ge våra resenärer en trevlig och prisvärd resa! Snälltåget tar dig mellan Malmö och Stockholm året runt. Under sensommaren och vintern går Snälltåget hela vägen från Malmö via Stockholm till Jämtlandsfjällen och under säsong kan du resa med oss till Berlin. Till , Blekinge, Jönköping och Växjö tar du dig vidare med våra egna anslutningsbussar – Snälltåget på väg.

Kontakter

Marco Andersson

Marco Andersson

Presskontakt

Relaterat innehåll

Från skidbacken till Alexanderplatz

Vi på Snälltåget drivs av att ge våra resenärer en trevlig och prisvärd resa! Snälltåget tar dig mellan Malmö och Stockholm året runt. Med våra nattåg kan du resa från Malmö via Stockholm till Jämtlandsfjällen under sommar och vintern. Snälltåget kör även dig även till Berlin och Hamburg 220 dagar om året samt till Österrikiska alperna under vintern. Till Blekinge, Jönköping och Växjö tar du dig vidare med våra egna anslutningsbussar – Snälltåget på väg.

Snälltåget
Norra Vallgatan 34
211 25 Malmö
Sweden