Gå direkt till innehåll
"Att spara hållbart är ett av de viktigaste besluten vi måste fatta idag för att bidra till att mildra de svåra konsekvenserna av uppvärmningen", säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder
"Att spara hållbart är ett av de viktigaste besluten vi måste fatta idag för att bidra till att mildra de svåra konsekvenserna av uppvärmningen", säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

Pressmeddelande -

SPP Fonder väl positionerade i hållbarhetstrenden

Trenden mot hållbart sparande växer sig allt starkare. SPP Fonders kombination av hållbar investeringsprofil och prisvärda fonder ledde under första halvåret till inflöden på cirka 7,4mdr SEK, motsvarande drygt 8 % av de totala flödena i marknaden. SPP Fonders förvaltade volym uppgick vid halvårsskiftet till cirka 307 mdr SEK motsvarande en marknadsandel på 4,9%.

- I takt med att klimatkrisens effekter blir allt tydligare förstärks trenden mot hållbart sparande. Den läckta rapporten från FN:s klimatpanel IPCC målar upp ett oroande scenario för hur den globala uppvärmningen kommer att leda till vattenbrist, svält och stora sociala orättvisor. Klimatpanelens slutsats är att vi behöver omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera. Att spara hållbart är ett av de viktigaste besluten vi måste fatta idag för att bidra till att mildra de svåra konsekvenserna av uppvärmningen, säger Åsa Wallenberg, VD på SPP Fonder.

- Trots de orosmoln som finns kring klimatutmaningarna är jag optimistisk inför framtiden. Kapitalmarknaden är osentimental, och bra på att hantera stora förändringar. Genom att kapitalet nu äntligen börjar styras över till nya innovativa och långsiktigt hållbara affärsmodeller är jag övertygad om att vi kommer att kunna accelerera omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Stark trend för hållbara fonder i Europa
En gigantisk omställning pågår på de globala kapitalmarknaderna, och just nu flödar kapitalet in till hållbara investeringar. Vi har passerat en tipping point och kapitalet styrs nu snabbt över till hållbara affärsmodeller, eller till bolag som har en tydlig handlingsplan för att minska sitt klimatavtryck. Enligt Morningstar har andelen hållbart sparande på den europeiska marknaden ökat från 7% av det totala kapitalet 2015 till 11% 2020. Hållbart sparande har även blivit synonymt med goda möjligheter till avkastning.

Finanssektorn tar ledningen i omställningen
SPP Fonder har under 2021 börjat rapportera enligt det nya regelverket om hållbarhetsupplysningar SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), som ska hjälpa sparare att utvärdera hur ”grön” en investeringsform egentligen är. Samtliga fonder inom SPP Fonder är nu klassificerade som artikel 8 (fonder med en hållbar investeringsinriktning), eller 9 (fonder som aktivt bidrar till att lösa en hållbarhetsutmaning), vilket innebär att hela utbudet finns inom de mest ”mörkgröna” investeringarna.

Övriga händelser
SPP Emerging Markets Plus – fem år av fin avkastning och stora inflöden
SPP Global Plus- Fem framgångsrika år med SPP Global PLUS
Storebrand Asset Management, där SPP Fonder ingår, utses till ”Best Fund House: Overall” av Morningstar

Mer information om vårt hållbarhetsarbete hittar du på sppfonder.se eller i våra hållbarhetsrapporter
Ägarstyrningsrapport Hållbarhetsrapport

Ämnen

Kategorier


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden