Gå direkt till innehåll
​SPP investerar i blå Östersjöobligation

Pressmeddelande -

​SPP investerar i blå Östersjöobligation

Baltic Blue Bond är den första helt blå obligationen på marknaden där investeringarna öronmärks enligt Green Bond Principles. Obligationen ges ut av Nordic Investment Bank och transaktionen som investeras i är på 2 miljarder. Pengarna går till bland annat vattenreningsprojekt, storm- och översvämningsskydd samt projekt som ska restaurera det marina ekosystemet i regionen.

- Vi har länge drivit på och aktivt letat efter en investeringslösning där vi kan förena vårt engagemang för vattenfrågan samtidigt som vi genererar avkastning till våra kunder. Genom Baltic Blue Bond kan vi göra det. Vår ambition är att hela tiden öka våra innehav i investeringar som stöttar en hållbar utveckling generellt och vattenfrågan mer specifikt, säger Helena Lindahl, Senior Portfolio Manager Storebrand Asset Management, där SPP ingår.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, omslutet av nio länder och regionen är hem till över 90 miljoner människor. Det geografiska läget gör havet särskilt utsatt. Det faktum att den enda förbindelsen till världshaven sker via två smala sund (Öresund och Bälten) gör att det tar ungefär 30 år att cirkulera och byta ut allt vatten

- Föroreningar som släpps ut blir alltså kvar under mycket lång tid. Genom att investera i reningsverk och avloppssystem kan vi minska påfrestningarna på det redan pressade ekosystemet.

Öronmärkt finansiering
Norden och Baltikum är rikt på vattenresurser, men mänsklig aktivitet har satt alldeles för högt tryck på de marina resurserna och kustmiljöerna. Östersjön är särskilt påverkat av övergödning som lett till betydande och osund algtillväxt. Investeringar i reningssystem och projekt som restaurerar ekosystemet är därför helt nödvändiga. Förbättring av den marina miljön är en av de viktigaste pelarna i Baltic Blue Bond och kommer att spela en viktig roll i återhämtningen av Östersjön.

- Östersjöregionen är hem till över 90 miljoner människor. Det faktum att fisken i havet är så förgiftad att vi avråds från att äta den är helt förskräckligt. Den döda havsbotten breder ut sig och varje sommar hindrar hälsoskadlig algblomning oss från att bada och njuta av havet. Det måste vi sätta stopp för.

Utöver flera projekt inom vattenrening har Stockholm Stad sökt finansiering för avtappningskapacitet och högre slussportar för Slussen som ska göra staden mer resistent mot stigande havsnivåer.

- Det är enorma utmaningar vi har framför oss, men rätt hanterade genereras goda möjligheter och skapas förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt. Fler låntagare i regionen borde proaktivt utnyttja öronmärkt grön eller blå finansiering till projekt som bidrar till att förbättra miljön. Ett oerhört effektivt och smart sätt att visa handlingskraft och åstadkomma förändring, avslutar Helena.

Ämnen

Kategorier


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Presskontakt

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden