Gå direkt till innehåll
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

Pressmeddelande -

SPP/Storebrand ställer klimatkrav på kapitalförvaltare – nettonollutsläpp och biologisk mångfald i fokus

Kapitalförvaltare måste nu åta sig ett mål om nettonollutsläpp i enlighet med Parisavtalet samt ett aktivt arbete för bevarande av biologisk mångfald för att få förvalta pensionskapital åt Storebrandkoncernen, där SPP ingår. De nya klimatkraven offentliggjordes under gårdagen i ett brev till samtliga externa kapitalförvaltare.

Storebrandkoncernen förvaltar ett kapital på cirka 1 000 miljarder SEK, där hållbarhet är en integrerad del av kapitalförvaltningen. Sedan 2010 har hållbarhetsanalys utifrån sociala, etiska och miljömässiga faktorer varit en integrerad del i de dagliga riskhanterings- och företagsvalsprocesserna hos Storebrand Asset Managements fondförvaltare.

– Hållbarhet är en del av vårt DNA, och ett viktigt verktyg för att skapa värde åt våra kunder. Vår långsiktiga vision för år 2050 är en värld där 10 miljarder människor lever väl och inom jordens naturliga gränser. För att nå detta mål måste vi, i enlighet med Parisavtalet, anpassa de finansiella flödena så att de är förenliga med minskade utsläpp av växthusgaser, säger SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf.

Som grundande medlem av Net Zero Asset Owner Alliance och undertecknare av Net Zero Asset Managers Initiative har Storebrandkoncernen åtagit sig att deras investeringsportföljer ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2050. På kortare sikt har koncernen som mål att minska utsläppen från sina aktie-, ränte- och fastighetsportföljer med 32 procent 2025 jämfört med 2018.

– För att säkerställa att våra samarbetspartners och externa förvaltare arbetar i samma riktning ställer vi nu krav på att alla som förvaltar pensionskapital åt våra kunder ska åta sig målet om nettonollutsläpp i linje med Parisavtalet, fortsätter Lundgren Gestlöf.

Storebrandkoncernen arbetar även aktivt för att bevara den biologiska mångfalden, vilket är avgörande för jordens förmåga att binda koldioxid. Det senaste året har koncernen bland annat uppmärksammats för sitt påverkansarbete för att förhindra avskogningen av Amazonas. År 2019 lanserade Storebrandkoncernen även en egen avskogningspolicy. Nu förväntar koncernen sig att samtliga externa förvaltare också ska arbeta aktivt för att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden.

– Att minska utsläppen räcker inte, så länge som världens regnskogar skövlas. Vi måste säkra att jorden har förmågan att fånga den koldioxid som släpps ut i atmosfären. Dessutom är avskogning inte bara ett miljöproblem, det kommer - förr eller senare – att leda till ekonomiska konsekvenser och en negativ påverkan på de finansiella marknaderna. I slutändan handlar det om att motverka negativa effekter på både miljön och våra kunders avkastning.

Storebrandkoncernen ställer krav på att samtliga externa förvaltare av koncernens kunders pensionskapital ska:

 • Förplikta sig till ett mål om att senast 2050 att ha netto-noll växthusgasutsläpp från sina investeringar
 • Sätta delmål för att minska växthusgasutsläppen från sina investeringar
 • Visa aktivt engagemang och konkreta åtgärder för att minska utsläppen från sina investeringar
 • Arbeta aktivt för att säkerställa bevarande av biologisk mångfald

– Vi är övertygade om att de flesta av våra partners redan delar dessa mål och ambitioner, men detta är oerhört viktigt för oss och därför kommer vi att intensifiera uppföljningen av målen med externa kapitalförvaltare från och med nu. En partner som visar en ovilja att uppfylla kraven eller som inte visar på faktisk handling behöver vi omvärdera vår relation med, avslutar Lundgren Gestlöf.

  Ämnen


  SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

  Presskontakt

  Rickard Ydrenäs

  Rickard Ydrenäs

  Presskontakt Pressansvarig, SPP 070-222 42 26
  Sara Skärvad

  Sara Skärvad

  Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management (including SPP Fonder) +46 70 621 77 92

  Relaterade nyheter

  Välkommen till SPP !

  SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

  På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen – från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut.

  SPP har drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. SPP ingår i norska Storebrandkoncernen.