Gå direkt till innehåll
Rapportering av städkvalitet?

Nyhet -

Rapportering av städkvalitet?
FRÅGA: Jag skulle behöva tips och råd om vilken app/programvara som skulle vara bäst lämpad gällande rapportering av städkvalitet?

Vi har precis vunnit en del offentliga upphandlingar inom kommunen, ett av kraven är att man bland annat ska kunna skapa rapporter och avvikelser, som ska redovisas till den ansvarige städkontrollanten i kommunen.

Jag behöver akut hjälp med vilken programvara eller app som är bäst lämpade att använda sig av?

Detta är helt nytt för oss så är vi ganska ”lost” och skulle uppskatta hjälp.

SVAR: Är det INSTA 800 som är upphandlat som kvalitetssystem? Det brukar ofta vara INSTA 800 i upphandlingar. Det brukar stå i upphandlingen/avtalet vad som önskas för kvalitetssystem, det brukar inte vara något man själv kan bestämma.

Är det ett digitalt system som efterfrågas är det en programvara man måste köpa in, lämpliga leverantörer är exempelvis: Avista Time, Pythagoras, My Score eller Clean Pilot. Avista Time, Clean Pilot och Pythagoras har INSTA 800 som kvalitetssystem i programvaran.

Ofta anlitar man lämplig leverantör, som arbetar med digitala system, ibland behövs en liten utbildning av leverantören, innan uppstart. Ni behöver också införskaffa en iPad, eller en bra mobiltelefon.

Rådet är att kontakta någon av de digitala leverantörer, som tidigare beskrivits, de har vanan att hjälpa till vid den här typen av uppdrag, och har bra referenser.

Det brukar anges i avtalen vilka kvalitetsnivåer kunden önskar, oftast är det mellan 1 till 5 nivåer. Man behöver också ange vilka kvalitetsprofiler de olika lokalerna ligger under. De leverantörer som ni kommer anlita gällande digitala system, vill ha ritningar och rumsnummer så de kan lägga in alla lokaltyper i systemet, då kommer det bli lätt att arbeta med en sådan typ av app för att kunna följa upp kvalitén.

Vänd er till oss på Städbranschen Sverige för ytterligare frågor så hjälper vi till, vi har kunniga styrelsemedlemmar som arbetat med kvalitetskontroller under många år, som kan vägleda er.

INSTA 800 går givetvis att göra manuellt, men det gäller mindre städobjekt.

För att lära sig INSTA 800, behövs oftast en utbildning gärna nivå 3. Kontakta oss gärna för mer information om utbildningar. info@stadbranschensverige.se

Ämnen

Kontakter

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm

Presskontakt Ordförande

Städbranschen Sverige är den samlande kraften för ett rent och hållbart Sverige!

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Städbranschen Sverige AB

Box 92003
12006 STOCKHOLM
SVERIGE