Gå direkt till innehåll
Lönebidrag, är det tänkt som ett PRUT i städbranschen?

Pressmeddelande -

Lönebidrag, är det tänkt som ett PRUT i städbranschen?

Vi har både ROT och RUT för olika tjänster i Sverige, dessa med fokus på stöd till privatpersoner och hushåll, för att öka sysselsättningen, men också för att minska problem med svart och ”osynlig” arbetskraft.

Städbranschen Sverige har sedan flera år, konstaterat att det i professionell städning och upphandling, har smugit sig in något nytt, något som kanske skulle kunna kallas PRUT.

Vi läser i upphandlingar, tilldelningsbeslut och upphandlares ifrågasättanden av låga anbud, att detta förklaras genom att anbudslämnaren av städtjänsten har Lönebidrag för sina anställda. På så vis kan de lämna ett lågt bud, som inte rimmar med de faktiska kostnaderna. Kan det vara rimligt att detta skulle vara förklaringen till extremt låga priser, och att det skulle vara grundtanken med Lönebidraget?

Värre är att upphandlare, framför allt inom den offentliga sektorn, bifaller denna typ av förklaring när de tilldelar företag uppdragen. Inte nog med att det är lägsta bud som gäller, det är också subventionerat på helt felaktig grund, en gråzon till tjänstefel och orimlig kreativitet skulle man kunna tänka… Vi har konkret konstaterat fenomenet i branschen, och tyvärr finns allt för många exempel på företeelsen! Det har också blivit svårare att få ut alla handlingar i en upphandling, då en viss sekretess tillåts mellan parterna. Men med en nitisk envishet och en stödjande medlemskår, går det att få fram den information som krävs.

Det är rimligt och nödvändigt att ställa frågorna till våra politiker och Regering! Är det så ni egentligen har tänkt med Lönebidrag? Är det ett PRUT-bidrag?

Städbranschen Sveriges tolkning av Lönebidrag är en helt annan. Vi har förstått att också andra inom arbetsmarknaden uppfattat bidraget på motsvarande sätt.

Städbranschen Sveriges tolkning har hela tiden varit den att man erhåller Lönebidrag för en person som av olika skäl behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Stödet kan bestå av att hen ska få mer tid att utföra sitt arbete, extra handledning eller att hen har andra hinder som gör att arbetsgivaren inte kan förvänta sig ”full effekt” av den anställde under en tid. Lönebidraget är heller inte obegränsat i tid, utan ryms inom max 12 månader. Om det sedan kan förlängas är ovisst, då avsikten trots allt är att det stöd som lämnats såväl företagaren som individen skall hjälpa individen in på arbetsmarknaden så snart som möjligt inom perioden.

Regeringskansliet skriver senast 21 februari 2019

Lönebidrag är ett viktigt verktyg för att ta tillvara kompetens och förmåga hos personer med funktionsnedsättning. Arbetsgivare kan få en subvention för en del av lönen om de anställer personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Beslutet innebär att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden höjs från 18 300 kr till 19 100 kr från och med den 1 april 2019. På så sätt kan arbetsgivare få en högre kompensation om de anställer personer med nedsatt arbetsförmåga, vilket innebär förbättrade förutsättningar för arbetsgivare att anställa.

Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättrat arbetsmarknadsdeltagande för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Länk: Lönebidrag för personer med funktionsnedsättning höjs - Regeringen.seStädbranschen Sverige vill sammanfatta tolkningen som vi gjort överensstämmande väl med Regeringskansliets anvisningar för Lönebidraget. Vi kan således bara konstatera att det återigen är ett bidrag som misstolkas, och faktiskt missbrukas på ett okontrollerat sätt, av såväl köpare som säljare av städtjänster.

Lönebidraget ska inte utnyttjas för att sänka priser i upphandlingar eller i andra affärssammanhang! Lönebidraget är till för att investera i framtiden och vägleda individer som behöver olika stöd in på arbetsmarknaden!

De som drabbas mest är framför allt individen bidraget är avsett för. Har man av olika skäl svårt att utföra arbetet, behöver mer tid, eller kräver extra handledning, kan man heller inte förväntas utföra sitt arbete på samma sätt som alla andra till en början. Så enkelt är det! Detta är en ond cirkel som måste få ett stopp. Krasst kan man konstatera att bidragets tillämpning av både köpare och säljare många gånger bidrar till ett modernt slaveri.

Gör som många andra, bli en del av Städbranschen Sverige och låt oss tillsammans bygga ett rent och hållbart Sverige!

Ämnen

Kategorier

Regioner


Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Kontakter

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll

Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

​Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan! Precis som vårt land Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19 skapat en hel del hinder att komma vidare med många frågor samt därför nödvändiga omprioriteringar av insatser! Städbranschen Sverige jobbar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

”Om det verkar vara för billigt för att vara sant, ...är det ofta så”.

”Om det verkar vara för billigt för att vara sant, ...är det ofta så”.

Nästa gång ni gjort en upphandling där det verkar för billigt för att vara sant, så är det oftast så. Något är inte som det ska, då är det dags att ställa sig frågan: Vad kan göras bättre och hur kan vi ställa bättre krav i nästa upphandling. Anlita en seriös städfirma som gör ett bra jobb, där timpriserna och avverkningsgraderna följer de riktlinjer som branschen fastställt.

Städbranschen Sverige är den samlande kraften för ett rent och hållbart Sverige!

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Städbranschen Sverige AB
Box 92003
12006 STOCKHOLM
SVERIGE