Gå direkt till innehåll
Matthias Lindholm, Städbranschen Sverige. Jytte Hansen, Dansk Rengöringsteknisk Förening. Mari Antonsen Roed, Norsk Forening for Service. Renhold Sari Mattilla, SSTL Puhtausala ry & Siivoussektori Oy
Matthias Lindholm, Städbranschen Sverige. Jytte Hansen, Dansk Rengöringsteknisk Förening. Mari Antonsen Roed, Norsk Forening for Service. Renhold Sari Mattilla, SSTL Puhtausala ry & Siivoussektori Oy

Pressmeddelande -

Nu gör vi städbranschen Nordisk

Vårt samarbete går numera under namnet; ”Nordic Cleaning Cooperation” och förkortas NOCC.


Sedan en tid
har vi, nordiska ordföranden från Sverige, Norge, Finland och Danmark, haft ett antal möten i syfte att jämföra och lära oss av varandra samt undersöka samarbetsområden i branschen.

Vi träffades återigen 8–10 februari, jag hade då förmånen att välkomna mina nordiska kollegor till Stockholm! Centralt på agendan var att jämföra och lyfta fram vad som görs samt hur verksamheterna bedrivs i de olika länderna.

Mycket är likt, men även en del olikheter, där vi kan lära oss av varandra. Bland annat diskuterade vi vikten av att lyfta statusen för branschen. Vi var alla eniga om vikten av att påverka beställarna att möjliggöra för fler att städa dagtid, sammanhängande, så att fler kan få heltidstjänster. Så länge som vi går med på att dela upp städningen på tidig morgon och sen kväll/natt, kommer arbetet som lokalvårdare inte locka fler till vår viktiga bransch. Dessutom främjar sen kväll/natt även den oseriösa delen av branschen, som då blir svårare att kontrollera för beställare och myndigheter.

I Finland tycker man sig se att det går åt rätt håll, och där började det med att offentliga verksamheter och kommuner satte ett mervärde i att ha lokalvården närvarande dagtid. Varpå det spreds inom den privata marknaden. Även i övriga nordiska länder upplevs det som att det i alla fall är vanligare inom offentliga verksamheter. I Norge har NHO Service og Handel tillsammans med Arbeidsmandsforbundet startat ett projekt, i syfte att öka dagstädet. Läs artikeln i Renholdsnytt på länken.

”Det är inte så farligt, i de flesta verksamheter, att någon ”stör” med att dammsuga i närheten av ens arbetsplats under några minuter! Gå och ta en bensträckare, hämta en kaffe och skänk en tacksamhetens tanke åt att någon annan faktiskt rengör din arbetsplats! ”

Vi ser även över ett samarbete inom terminologi, litteratur samt gemensamma mötesplatser.

Missa inte möjligheten att träffa mig och mina svenska och nordiska kollegor när vi firar 10 år, 4–5 maj i Örebro! Boka din plats NU! Boka på mail: info@stadbranschensverige.se

Läs mer om 10-årsjubiléet

Det är också roligt att höra de positiva kommentarerna från branschen i våra länder, som följer vårt samarbete med spänning. Vi ska försöka att inte göra er besvikna!

Fortsättning följer!

Matthias Lindholm, ordförande Städbranschen Sverige
Ämnen

Regioner


Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Kontakter

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm

Presskontakt Ordförande

Städbranschen Sverige är den samlande kraften för ett rent och hållbart Sverige!

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Städbranschen Sverige AB
Box 92003
12006 STOCKHOLM
SVERIGE