Pressmeddelande -

STD-företagen: Investeringssignalen juli 2011

Pressmeddelande från Svenska Teknik&Designföretagen fredagen den 8 juli 2011

Lönsamheten förbättras tack vare positiv prisutveckling och höga beläggningsgrader

Återhämtningen inom branschen har fortsatt under våren och gäller i princip samtliga delsektorer. Nu märks den även av på prisbilden och lönsamheten, som har förbättrats. De flesta företagen i undersökningen rapporterar om förbättrad lönsamhet.  Återhämtningen blir också tydlig när man följer utvecklingen för investeringarna inom sektorn. Bygginvesteringarna ökade med 6 % under 2010 och förväntas öka med omkring 9 % under 2011. Industrins investeringar förblev dock oförändrade under 2010 men en ordentlig ökning förväntas för 2011.

Sammantaget ser återhämtningen inom branschen ut att fortsätta. Svängningarna blir kanske större framöver då uppdragen inom en del delsektorer kanske avtar, exempelvis investeringarna inom infrastruktur väntas avta något under 2011.

Sysselsättningsläget är oförändrat, företagen rekryterar eller vill rekrytera men finner inte tillräckligt med tillgänglig kompetens för att fylla behoven. De allra flesta företagen signalerar om förväntningar om växande personalstyrkor. Problemet är att det inte finns tillräckligt med personal. Då rekryterar man från varandra. Detta är ett problem inom branschen. I en undersökning kring kompetensförsörjning som redovisas kortfattat i slutet av rapporten framgår att 53 % av de personer som anställts under 2010 kom från branschen, alltså från konkurrenterna. Här ligger en av de största utmaningarna för branschen framöver, att täcka kompetensbehovet.

Tabellen på bilden visar investeringarna inom sektorn under 2010 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2011 och 2012. (Se bifogad bild).

För att läsa hela rapporten, gå till: www.std.se/web/Marknad.aspx eller öppna bifogat dokument.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • branschöversikten
  • bygginvesteringar
  • investeringssignalen
  • konjunktur
  • samhällsbyggnadssektorn
  • samhällsbyggnad
  • std
  • svensk teknik och design
  • svenska teknik&designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under maj och juni och bygger på uppgifter från ca 67 branschföretag med ca 14 500 anställda i Sverige. STD-företagen ingår i Almega.

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05

Relaterat innehåll