Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Skolan - en viktig aktör för att ta tillbaka och återställa lag och ordning

Skolan - en viktig aktör för att ta tillbaka och återställa lag och ordning

Många av rättssamhällets svåraste problem finns numera samlade i våra skolor. Skolan är därför, näst efter polisen, den viktigaste funktionen för att kunna ta tillbaka och återställa lag och ordning. En hotfull skolmiljö är också en usel inlärningsmiljö. Därför måste Skollagen snarast kompletteras med ett särskilt kapitel som beskriver hur säkerheten ska hanteras i skolan, inte minst i utsatta omr

Sverige svämmar över av trygghetsmätningar - vad är det egentligen siffrorna visar?

Sverige svämmar över av trygghetsmätningar - vad är det egentligen siffrorna visar?

Vid en första anblick kan det verka som att det finns mycket kunskap om tryggheten i Sverige. Årligen genomförs en mängd olika trygghetsmätningar, trygghetskartläggningar och trygghetsvandringar på olika nivåer i landet, från myndighetsnivå till kommunal nivå till skolnivå. De senare åren har även näringslivet gett sig in i arbetet. Men vad säger egentligen dessa mätningar och hur tillförlitliga ä

Visa mer

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige