Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms bostadsmarknad behöver förutsägbarhet!

Vid onsdagens Bostadsforum debatterade bland andra statssekreterare Ulf Perbo, tf landshövding Katarina Kämpe, Joakim Larsson (M), borgarråd Stockholms stad, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, ett antal svåra frågor: exploateringsavtal, försäljning av kommunal mark och den brännande frågan ”vågar staten låta Stockholmsregionen växa?”. Debattörerna visade en förvånansvärd samstämmighet om vikten av förutsägbarhet, transparens och regional samverkan.

–        Att få bort de kommunala särkraven på bostäder och öka förutsägbarheten i planprocessen är det viktigaste för ett effektivt och kreativt byggande, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening. Det är först när företagen kan göra storskaliga satsningar på ny teknik som det blir möjligt med investeringar i forskning och utveckling inom exempelvis miljö och tillgänglighet.

Seminariets brandfackla kastades av statssekreterare Ulf Perbo, som menade att det är kommunernas fel att det byggs så få bostäder.

–        Från byggbranschens sida välkomnar vi en öppen diskussion om varför bostadsbyggandet i Stockholm går så långsamt. Med tanke på kommunernas centrala roll, är det naturligt att fokusera på regelverken och kommunernas förutsättningar, avslutar Elisabeth Martin.

 

Bostadsforum är ett återkommande seminarium som arrangeras av Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län för att diskutera bostadsfrågor i ett möte mellan kommun och näringsliv.

För mer information, kontakta Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening
08-587 147 24, 070-561 32 00 eller elisabeth@stockholmsbf.se

Bild: Foto Ryno Quantz

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 880 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till ca 950 medlemsföretag.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat innehåll

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm