Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljöpartister gillar Förbifarten

I en opinionsundersökning från SKOP om stockholmarnas inställning till Förbifart Stockholm, beställd av Stockholms Handelskammare, uppger 69 procent av de miljöpartistiska sympatisörerna att de skulle rösta för Förbifarten om det var folkomröstning i dag. 81 procent av stockholmarna skulle rösta för.

- En förkrossande majoritet av stockholmarna vill att Förbifarten ska byggas. Att även miljöpartistiska sympatisörer gillar Förbifarten visar att det är onödigt med en folkomröstning. Att folkomrösta om Förbifarten kommer att försena vägbygget med nästan två år till en kostnad av 5 miljarder. Det har inte stockholmarna och företagen råd med.

Det säger Ulf Franke, VD vid Stockholms Handelskammare, med anledning av opinionsundersökningen av Skop.

- Förslaget om en folkomröstning är bara ett sätt att försöka förhala byggnationen av Förbifarten.  Stockholms län växer med i genomsnitt 104 invånare om dagen. Regionen måste bygga ut både kollektivtrafiken och vägnätet för att klara befolkningsökningen, säger Anna Wersäll, näringspolitisk chef vid Stockholms Handelskammare.

Fakta om opinionsundersökningen:

* Om det var folkomröstning i dag skulle 81 procent rösta för Förbifarten och endast 13 procent emot. Bland miljöpartistiska sympatisörer skulle hela 69 procent rösta för och endast 26 procent emot. 77 procent av socialdemokratiska sympatisörer skulle rösta ja.

* 86 procent av invånarna i Stockholms län tycker att det är bra att bygga Förbifart Stockholm.

* Av miljöpartistiska sympatisörer anser hela 76 procent att Förbifarten ska byggas. Motsvarande siffra för socialdemokratiska sympatisörer är 86 procent.

* 58 procent av de tillfrågade invånarna i Stockholms län tycker att det är en dålig idé att hålla en folkomröstning om Förbifarten. 

* 69 procent av de tillfrågade tror inte att Stockholm klarar av den framtida befolkningsökningen utan att bygga Förbifart Stockholm.

* 72 procent av de tillfrågade tror att trafiken minskar i innerstaden om Förbifart Sthlm byggs.

Hela Skopundersökningen finns på: www.chamber.se

Pressbilder på Ulf Franke och Anna Wersäll finns på:
www.chamber.se/pressrum

För mer information kontakta Andreas Åström, informationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden