Gå direkt till innehåll
Ny rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” av Per-Olof Wikström för Stockholms Handelskammare

Pressmeddelande -

Ny rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” av Per-Olof Wikström för Stockholms Handelskammare

Den negativa utvecklingen kring ökad kriminalitet oroar företagen i hela Sverige. Som ett led i arbetet att se över behovet av insatser har Stockholms Handelskammare givit Per-Olof Wikström från University of Cambridge, en av Sveriges ledande forskare inom brottsprevention, i uppdrag att sammanfatta forskningsläget, vilket resulterat i rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ – en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet”.

 Under de senaste åren har frågorna om trygghet och säkerhet hamnat i fokus. Flera kategorier av grov kriminalitet och dödligt våld har ökat lavinartat de senaste åren och i dag upplever företagen att bekämpandet av brottsligheten och den ökade otryggheten är en av de största utmaningarna för Sverige och huvudstadsregionen.  

– Företagen är djupt oroade över den utveckling vi ser med ökad kriminalitet. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet framstår nu som helt avgörande för samhällets och näringslivets tillväxt och framtid, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef och ansvarig för trygghetsfrågorna på Stockholms Handelskammare. 

 Sverige har under många år satsat stora resurser på brottsförebyggande åtgärder, men när resultaten tycks utebli vill Stockholms Handelskammare bidra till diskussion och analys av det brottsförebyggande arbetet. Ansvaret för att bekämpa brott ligger främst hos polis och rättsväsende, men även företagen kan spela en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Som ett led i arbetet har Stockholms Handelskammare givit Per-Olof Wikström, en av Sveriges ledande forskare inom brottsprevention, i uppdrag att ta fram en rapport som bygger på det senaste forskningsläget. Resultatet presenteras nu i rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ – en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet”.

– Om bilden av Sverige och vår huvudstad svärtas ner av kriminaliteten så minskar stadens magnetism och attraktivitet. Det finns inga enkla svar på hur vi förebygger brott, men denna rapport blir ett mycket värdefullt underlag för en bredare diskussion och det fortsatta arbetet i kampen mot brottsligheten, säger Fredrik Erfelt.

Wikströms arbete med rapporten har varit helt självständigt och analys, bedömningar och rekommendationer är hans egna. Stockholms Handelskammare har tagit fram en fristående sammanfattning och lyft in näringslivets syn och konsekvenser av ett samhälle där brottslighet och otrygghet ökar. Rapporterna finns tillgängliga här.


Mer om Per-Olof Wikström
Per-Olof Wikström är professor emeritus i kriminologi vid University of Cambrige. Wikström har tidigare varit chef för Brottsförebyggande rådets forskningsenhet och har 45 års erfarenhet av forskning inom brottsförebyggande arbete.  

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare: www.stockholmshandelskammare.se

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Relaterat innehåll

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden