Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholmsbarometern: Finanskrisen drabbar Stockholm hårdast

Finanskrisen får stor effekt på Stockholmsregionen vars konjunktur nu försämras kraftigt. Konjunkturindikatorn sjunker från 20 till 0, vilket indikerar att högkonjunkturen är över. Sysselsättningen försämras under årets tredje kvartal. Under årets sista kvartal förväntas antalet jobb i Stockholm minska. Det visar den Stockholmsbarometer som presenteras av Stockholms Handelskammare i dag.

- Den tjänsteintensiva stockholmsekonomin har tagit extra stryk av finanskrisen. Finanssektorn i sig är dessutom en viktig bransch som nästan uteslutande finns i Stockholm. När nu finanskrisen övergår till en "vanlig" lågkonjunktur är det dags att agera. Många företag passar nu på att investera för framtiden. Staten borde kunna göra samma sak. När priserna för byggande minskar är det ett utmärkt tillfälle att satsa på de investeringar i infrastruktur som behövs för nästa högkonjunktur. Ett rejält väg- och spårpaket skulle inte bara vara billigare - det skulle också stimulera ekonomin.

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av Stockholmsbarometern.

- För de flesta branscher pekar kurvorna brant neråt. Flera av Stockholms normalt starka branscher tappar rejält. Ett exempel är uppdragsverksamheten som faller som en sten. De få ljuspunkterna finns inom dagligvaruhandeln och databranschen - som klarar sig relativt bra. För sysselsättningen ser vi ett klart trendbrott neråt, säger Johan Treschow ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter:
* Stockholmskonjunkturen försämras kraftigt och drabbas nu också av nationella och internationella nedgångar. Konjunkturindikatorn för Stockholms län sjunker från 20 till 0 under årets tredje kvartal, vilket är lägre än genomsnittet för 2000-talet på 13. Konjunkturindikatorn för hela landet sjunker från 4 till -7.

* Arbetsmarknaden i Stockholms näringsliv försämras avsevärt under tredje kvartalet. Nyanställningar sker i långsammare takt än tidigare och inför årets fjärde kvartal prognostiseras antalet anställda att minska. Det är särskilt företag i bygg- och tillverkningsindustrin som planerar att friställa personal framöver.

* Uppdragsverksamheten, Stockholms viktigaste bransch, försämras kraftigt under kvartalet till följd av den plötsliga finansiella krisen. Utvecklingen av företagens verksamhet anges negativ för första gången sedan år 2003. Efterfrågan på företagens tjänster och volymen på inneliggande uppdrag minskar.

Hela Stockholmsbarometern finns på: www.chamber.se/?id=3632 

Pressbilder på Peter Egardt och Johan Treschow finns på: www.chamber.se/pressrum 

Mer information: Andreas Krohn, Informationschef Stockholms Handelskammare, 070-3513222.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Ämnen


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare: www.stockholmshandelskammare.se

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Karin Emanuelli

Karin Emanuelli

Presskontakt Pressansvarig 0708390206

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden