Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholmsekonomin går som tåget

Handelskammaren kan konstatera att konjunkturen har vänt i Stockholms län. Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2010 stärks från 19 till 22. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar tydlig tillväxt. Det tydligaste trendbrottet är att byggsektorn åter växer. Efterfrågan på företagens tjänster ökar kraftigt och antalet anställda ökar.

Det visar den Stockholmsbarometer över konjunkturen för första kvartalet 2010 som presenterades av Stockholms Handelskammare i dag.

- Tack vare de skattesänkningar som har genomförts har den disponibla inkomsten ökat och bidragit till den konsumtionsledda tillväxt vi nu ser. Vi ser också en försiktigt ökande världshandel och anledning till optimism. Därför är det oroande att den rödgröna oppositionen föreslår kraftiga skattehöjningar som slår extra hårt mot Stockholmsregionen. Om dessa ”bäska” skattedroppar genomförs i höst kan det lägga krokben för den ekonomiska återhämtning vi nu ser.

Det säger Anna Wersäll, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare, med anledning av Handelskammarens presentation av konjunkturprognosen Stockholmsbarometern.

- Stockholmsekonomin går som tåget och agerar lok åt den övriga ekonomin i Sverige. Alla kurvor pekar återigen uppåt. Prognosen för näringslivets arbetsmarknad framöver är totalt sett positiv för första gången på nästan två år. En stark utveckling av byggsektorn och ökad efterfrågan på tjänster visar att den ekonomiska aktiviteten ökar kraftigt i Stockholm, säger Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter

* Stockholmskonjunkturen förbättras stadigt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 19 till 22 under årets första kvartal. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar tydlig tillväxt. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 14 till 16.

* Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter visserligen att minska under första kvartalet, men prognosen är försiktigt positiv. Under andra kvartalet förväntas sysselsättningen att öka för första gången sedan år 2008. Nya jobb kommer främst att skapas i byggindu­strin, uppdragsverksamheten och handeln med motorfordon.

* Byggbranschen växer åter under första kvartalet, vilket är ett trendbrott. Byggande, anbudspriser och orderstock förväntas öka kraftigt under nästa kvartal. Efter en längre tids personalnedskärningar väntas arbetssi­tuationen växla om under nästa kvartal med omfattande ökning av nyanställningar.

* Uppdragsverksamheten visar fortsatt stark tillväxttakt under första kvartalet. Efterfrågan på företagens tjänster ökar kraftigt och an­talet anställda ökar. Företagens verksamhet utvecklas positivt, vilket förväntas fortsätta.

Hela Stockholmsbarometern finns på: www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Anna Wersäll och Johan Treschow finns på: www.chamber.se/pressrum

Kontakta Andreas Åström, informationschef Stockholms Handelskammare, för mer information, 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden