Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Som en del i Det regionala turismuppdraget deltar Stua på Folk och Kultur! 

Vi kommer finnas på plats genom projektet "Kultur och turism för ökad attraktionskraft" för att samtal kring en metod för samverkan mellan kultur och turism – de offentligas roll i samverkan

Genom att skapa ett samtal på scen under Folk o Kultur kan vi sprida våra erfarenheter från resan med att ta fram en metod för tvärsektoriell samverkan mellan kultur och turism. Syftet är inte bara att berätta om resan utan också presentera själva resultatet, den metod som har arbetats fram. Tanken är att metoden ska spridas och kunna användas av andra nationellt. Arbetssättet har varit behovsstyrt och i nära samarbete med region och kommun. Samtalet genomförs i form av en intervju med projektdeltagarna.

Folk och Kultur pågår 8-11 februari i Eskilstuna och är öppet för allmänheten samt kulturpersonligheter och offentlig sektor. Det är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Läs mer om folk och kultur via länken 🔗 https://folkochkultur.se/

Foto: Folk och Kultur

Som en del i Det regionala turismuppdraget deltar Stua på Folk och Kultur! Vi kommer finnas på plats genom projektet "Kultur och turism för ökad attraktionskraft" för att samtal kring en metod för samverkan mellan kultur och turism – de offentligas roll i samverkan Genom att skapa ett samtal på scen under Folk o Kultur kan vi sprida våra erfarenheter från resan med att ta fram en metod för tvärsektoriell samverkan mellan kultur och turism. Syftet är inte bara att berätta om resan utan också presentera själva resultatet, den metod som har arbetats fram. Tanken är att metoden ska spridas och kunna användas av andra nationellt. Arbetssättet har varit behovsstyrt och i nära samarbete med region och kommun. Samtalet genomförs i form av en intervju med projektdeltagarna. Folk och Kultur pågår 8-11 februari i Eskilstuna och är öppet för allmänheten samt kulturpersonligheter och offentlig sektor. Det är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Läs mer om folk och kultur via länken 🔗 https://folkochkultur.se/ Foto: Folk och Kultur

Presskontakt

Sara Lundgren

Sara Lundgren

Presskontakt Kommunikatör 0155-22 27 79
Torbjörn Kock

Torbjörn Kock

Presskontakt Affärsutvecklare 0155-22 27 76
Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Presskontakt Operativ verksamhetsledare Projekt & utveckling 0155-22 27 73

Med fokus på internationell & nationell affärsutveckling

Stua drivs av övertygelsen att Sverige ska‭ ‬bli en av världens ledande turistdestinationer‭. Genom att utveckla attraktiva besöksmål och destinationer skapar vi värden för företag‭, kommuner‭, ‬medborgare och regioner‭.‬