Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Årets Sigrid Arrhenius’ stipendium är utdelat

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2011 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 60.000 kronor.

Årets stipendiat är Angela Adamo 30 år, Institutionen för astronomi, som disputerade 18 februari 2011 på en avhandling med titeln “Star clusters in Blue Compact Galaxies: Evidence for a NIR flux excess and properties of the starburst”.

Kontaktperson:
Carina Nymark, Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Stockholms universitet, tfn 08-16 17 67, e-post carina.nymark@science.su.se


Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.