Gå direkt till innehåll
Hållbarhetsforum 2019. Victor Galaz, docent i statsvetenskap, talar under ett temasamtal om Makt, pengar och ansvar. Foto: ens Olof Lasthein
Hållbarhetsforum 2019. Victor Galaz, docent i statsvetenskap, talar under ett temasamtal om Makt, pengar och ansvar. Foto: ens Olof Lasthein

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Hållbarhetsforum 22 april 2021

22 april anordnar Stockholms universitet Hållbarhetsforum för tredje gången. Temat i år är "Från kris till hållbar samhällsutveckling".

Stockholms universitets vill belysa och diskutera vad kriser kan innebära för samhällets långsiktiga utveckling. Med pandemin som aktuell utgångspunkt innehåller programmet nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser, och vad vi kan lära av dem. Hur påverkas samhällsliv, konsumtion och relationer – globalt, nationellt, individuellt? Kan en akut kris oväntat visa vägen till varaktig positiv förändring på ett helt annat område? Vart leder tillit och öppenhet jämfört med kontroll och oro?

Evenemanget är digitalt. Man kan följa evenemanget, få detaljerad information och anmäla sig här: https://www.su.se/om-universit...

Anmälan är valfri men den som vill följa någon av eftermiddagens parallella sessioner måste vara anmäld.

För intervjumöjligheter innan eller i samband med Hållbarhetsforum, kontakta Stockholms universitets presstjänst på press@su.se

Programmet i korthet:

08.50 - 09.40 Kriser, krishantering och samhällsförändring
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania
Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Sofia Holmdahl, ordförande, Stockholms universitets studentkår
Moderator: Johan Kuylenstierna

09.40 - 10.20: What is a societal crisis?
Anförande av Mark Rhinard, professor I internationella relationer, efterföljs av att samtal mellan Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, och Helena Lindberg, riksrevisor vid Riksrevisionen.

10-20 - 11.00 Kriser och samhällsförändring i ett historiskt perspektiv
Anförande av Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i både historia och naturgeografi, efterföljs av samtal mellan Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, och Kim Salomon, professor emeritus i historia, Lunds universitet.

11.30 - 12.10 Beslutsfattande under kris
Anförande av Astri Muren, professor i nationalekonomi och tidigare vicerektor, Stockholms universitet, efterföljs av att samtal mellan Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, och Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen.

12.10 - 12.40 En tid av kriser – en tid av möjligheter
30 minuter modererat samtal mellan
Lisen Schultz, forskare, Stockholm Resilience Center
Linnea Hanell, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova


14.00 - 15.30 Parallella sessioner

  1. Neoliberalism, globalisering, resiliens och hållbarhet – går de ihop?
  2. Kriser genom historien – hur hållbar har hanteringen varit?
  3. Konspirationer, konflikter och krishantering – hållbar kommunikation vid kriser
  4. Beslutfattande under risk och osäkerhet – i svenskt och internationellt perspektiv
  5. Hållbarhet i utbildningar – så arbetar Stockholms universitet

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev