Gå direkt till innehåll
Deltagarna i medborgarrådet har träffats vid totalt nio tillfällen, varav två helger på en skola i Stockholmsområdet. Foto: Curt Gervich, Stockholm Resilience Centre
Deltagarna i medborgarrådet har träffats vid totalt nio tillfällen, varav två helger på en skola i Stockholmsområdet. Foto: Curt Gervich, Stockholm Resilience Centre

Pressmeddelande -

Pressträff 20 maj: Nationellt medborgarråd presenterar förslag om klimatet

Under våren har Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet samlats för att lyssna till experter och diskutera lösningar för att minska utsläppen. Den 20 maj arrangeras en pressträff där rådet presenterar sina förslag för media och allmänhet.

Sedan i mars har 60 personer från hela landet medverkat i Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Medlemmarna valdes ut slumpvis med hjälp av en algoritm för att spegla det svenska samhället. Syftet med medborgarrådet är att låta det komma fram till genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att uppnå målen i Parisavtalet. Fokus har legat på transportutsläppen. Ambitionen är att medborgarrådet ska berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor.

Deltagarna har träffats vid totalt nio tillfällen, både på plats under två helger, och vid fem digitala träffar för att diskutera, lära av varandra och ta ställning till olika argument. Till stöd har de haft några av Sveriges främsta forskare och experter. Bland de som talat finns Åsa Persson, ordförande i Klimatpolitiska rådet, Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.

Den 18–19 maj har medborgarrådet sitt sista möte. Deltagarna ska då rösta fram förslag till åtgärder på klimatområdet. Förslagen ska bland annat presenteras för politiker från riksdagspartierna, som bjudits in till mötet för dialog med medborgarrådets medlemmar. Den 20 maj offentliggörs medborgarrådets förslag till åtgärder på klimatområdet vid en träff på Stockholm Resilience Centre, dit media bjuds in. Den officiella överlämningen till riksdagen planeras till hösten.

– Diskussionerna har präglats av att lyssna på varandra, respektera oliktänkande och att försöka hitta gemensam grund i svåra frågor. Jag hoppas att det kan inspirera samtal om klimatet runt köksborden och i fikarummen runt om i landet, säger Tim Daw, hållbarhetsforskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och projektledare för medborgarrådet.

  Anmälan till pressträff – på plats eller digitalt
  Datum:
  20 maj klockan 10:00-11:00
  Plats: Stockholm Resilience Centre, Albanovägen 28, Stockholm. Digital medverkan möjlig via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan. Endast föranmälda deltagare.

  Vid pressträffen medverkar några av medlemmarna i medborgarrådet och forskare bakom initiativet. Mentorerna Carolina Klüft och Sverker Sörlin deltar, (digitalt respektive på plats). Inga politiker medverkar vid pressträffen.

  Pressträffen kommer även att livesändas via LinkedIn, öppet för allmänheten.

  Anmälan: senast fredag 17 maj klockan 9:00 till Per Larsson, koordinator för forskningskommunikation, Stockholms universitet, per.larsson@su.se

  För frågor om medborgarrådet

  • Tim Daw, projektledare för medborgarrådet om klimatet, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, tim.daw@su.se
  • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet, daniel.lindvall@geo.uu.se
  • Sofia Bernett, kommunikatör, Stockholm Resilience Centre, sofia.bernett@su.se


  Information
  om medborgarrådet om klimatet finns på medborgarradomklimatet.se

  Medborgarrådet – en del av FAIRTRANS

  Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS, som studerar en effektiv och rättvis klimatomställning i Sverige genom samverkan mellan forskning och civilsamhällesorganisationer. Programmet genomförs i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas.

  Ämnen

  Kategorier


  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

  Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

  Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

  Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

  Kontakter

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

  Välkommen till Stockholms universitet!

  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

  Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

  Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

  Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.