Gå direkt till innehåll
Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2023: Janet M. Thornton, Peter Sarnak, Susanne Ljung, Susan Vroman, Jan Ellenberg, Jim Albrecht, Janet Gornick, Ian Brooks, Birke Häcker, Richard Dyer. (Fotografer, se längst ner i pressmeddelandet)
Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2023: Janet M. Thornton, Peter Sarnak, Susanne Ljung, Susan Vroman, Jan Ellenberg, Jim Albrecht, Janet Gornick, Ian Brooks, Birke Häcker, Richard Dyer. (Fotografer, se längst ner i pressmeddelandet)

Pressmeddelande -

Tio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2023 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets tio hedersdoktorer är: Jim Albrecht, Ian Brooks, Richard Dyer, Jan Ellenberg, Janet Gornick, Birke Häcker, Susanne Ljung, Peter Sarnak, Janet M. Thornton och Susan Vroman.

Humaniora
Richard Dyer är professor emeritus i filmvetenskap vid King’s College, London. Han är sedan 1970-talet en av de internationellt mest betydande filmforskarna och en pionjär inom representationsforskning med fokus på sexualitet, etnicitet, genus och ras inom både television och film. Han är även tongivande inom forskningsfälten filmhistoria, film- och televisionsgenrer, filmstjärnor, italiensk film, filmmusik och Hollywood-film. Sedan tidigt 1990-tal har Dyer bidragit med sin stora kunskap till olika undervisnings- och forskningsmiljöer vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Louise Wallenberg, professor vid Institutionen för mediestudier. Tel: 08-16 11 56, e-post: louise.wallenberg@ims.su.se

Susanne Ljung är journalist och har skrivit om musik, resor, film och inte minst om mode. Under åren 1997–2001 var hon chefredaktör för livsstilsmagasinet Damernas värld och sedan 2016 är hon modekrönikör i Dagens Nyheter. Sedan 2007 är hon programledare för radioprogrammet Stil i Sveriges Radio i vilket hon avhandlar och undersöker modets många uttryck och företeelser. Genom en aldrig sinande och smittande nyfikenhet bidrar Susanne Ljung här till att väcka ett intresse för modets många betydelser bortom dess yta och kommers, vid många tillfällen i samtal med medarbetare från Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Anja Hirdman, professor vid Institutionen för mediestudier. Tel: 08-16 31 94, e-post: anja.hirdman@ims.su.se

Juridik
Birke Häcker är professor i juridik vid Universität Bonn, Tyskland, där hon även är Schlegel-professor samt föreståndare för Institutet för internationell privaträtt och komparativ rätt. Efter sin examen i juridik vid University of Oxford erhöll hon ett av två årliga Examination Fellowships vid All Souls College. Dessa ger finansiering för sju års akademisk forskning och är kanske de mest åtråvärda forskarpositioner som Oxford erbjuder. Birke Häcker var fram till 2022 föreståndare för Institute of European and Comparative Law vid Oxford och har spelat en avgörande roll för samarbetet mellan de juridiska fakulteterna i Oxford och Stockholm.

För ytterligare information kontakta: Laura Carlson, professor vid Juridiska institutionen. Tel: 08-16 25 49, e-post: laura.carlson@juridicum.su.se

Samhällsvetenskap
Jim Albrecht är professor i nationalekonomi vid Georgetown University, USA. Hans forskning omfattar både teoretiska och empiriska studier av arbetsmarknaden med utgångspunkt i sökteori, som beskriver arbetslösas sökaktivitet och företagens rekryteringsbeteende. Han har en lång publikationslista som sträcker sig flera decennier tillbaka. Han har också forskat kring frågor som handlar om den svenska arbetsmarknaden, i synnerhet frågor om könsskillnader på arbetsmarknaden och hur sådana skillnader samspelar med utformningen av föräldraförsäkringen. Genom forskningssamarbeten och ofta återkommande och varaktiga besök har Jim Albrecht bidragit till att påtagligt stärka forskningsmiljön vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Peter Skogman Thoursie, professor vid Nationalekonomiska institutionen. Tel: 08-16 30 48, e-post: peter.skogman-thoursie@su.se

Janet Gornick är professor i statskunskap och sociologi vid City University of New York, USA. Hennes forskning rör social ojämlikhet mellan länder och speciellt samband mellan socialpolitik, könsskillnader på arbetsmarknaden och inkomstskillnader. Hon har varit en nyckelperson inom LIS, tidigare kallad Luxembourg Income Study, en databas bestående av harmoniserade inkomst- och förmögenhetsdata från cirka 50 länder, varav Sverige är ett. Databasen är tillgänglig för forskare från medlemsländer.

För ytterligare information kontakta: Markus Jäntti, professor vid Institutet för social forskning. Tel: 08-16 26 45, e-post: markus.jantti@sofi.su.se

Susan Vroman är professor i nationalekonomi vid Georgetown University, USA. En stor del av hennes forskning handlar om arbetslöshet och sökteori, som beskriver arbetslösas sökaktivitet och företagens rekryteringsbeteende. Susan Vroman har en gedigen publikationslista som sträcker sig flera decennier tillbaka. Hennes forskning har även varit inriktad mot den svenska arbetsmarknaden, och särskilt med fokus på könsskillnader på arbetsmarknaden och hur utformningen av föräldraförsäkringen samspelar med dessa skillnader. Genom forskningssamarbeten och ofta återkommande och varaktiga besök i Stockholm har Susan Vroman bidragit till att påtagligt stärka forskningsmiljön vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Peter Skogman Thoursie, professor vid Nationalekonomiska institutionen. Tel: 08-16 30 48, e-post: peter.skogman-thoursie@su.se

Naturvetenskap
Ian Brooks, professor vid University of Leeds, Storbritannien, är en ledande expert på utbytet av energi, gaser och partiklar mellan hav och atmosfär. Han arbetar främst med observationer i fält, till exempel över öppet hav vid hög vind eller havsisen i Arktis, men även med utvärdering och utveckling av numeriska modeller för klimat och väder. Ian Brooks har deltagit i flera Arktisexpeditioner med den svenska forskningsisbrytaren Oden och är en mycket uppskattad medarbetare för många forskare vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen. Tel: 08-16 31 10, e-post: michaelt@misu.su.se

Dr. Jan Ellenberg är chef för enheten för cellbiologi och biofysik och koordinator för mikroskopicentrumet vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. Han är en världsberömd molekylär cellbiolog vars forskning har avslöjat några av de grundläggande processerna som styr celldelning och kärnorganisation. Jan Ellenberg har haft en ledande roll i etableringen av mikroskopifaciliteter i Europa genom sin medverkan i etableringen av Euro-Bioimaging ERIC. Han har varit en inspirationskälla för uppbyggnaden av Stockholms universitets facilitet för intravital mikroskopi och har fungerat som en mycket viktig rådgivare för utvecklingen av SciLifeLabs infrastrukturer.

För ytterligare information kontakta: Edouard Pesquet, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. E-post: edouard.pesquet@su.se

Peter Sarnak är Gopal Prasad-professor vid Institute for Advanced Study samt Eugene Higgins professor i matematik vid Princeton University, USA. Hans arbete inom talteori och matematisk analys är känt för sitt stora djup och sin enorma bredd, med en vision som har format hela forskningslinjer, inklusive tillämpningar som expandergrafer och kvantdatorer. Han har under många år varit redaktör för framstående tidskrifter, särskilt Annals of Mathematics. Bland hans utmärkelser finns Wolfpriset i matematik (2014) och Sylvestermedaljen (2019). Han är medlem av Royal Society (Storbritannien) och medlem av National Academy of Sciences (USA), och han har också arbetat för att utveckla de matematiska vetenskaperna i sitt hemland Sydafrika.

För ytterligare information kontakta: Pavel Kurasov, professor vid Matematiska institutionen. Tel: 08-16 45 44, e-post: kurasov@math.su.se

Janet M. Thornton, professor vid European Bioinformatics Institute, Storbritannien, har bidragit avsevärt till strukturell bioinformatik genom att öka vår grundläggande förståelse av proteiners struktur. Hon har kombinerat analysen av strukturella egenskaper med utvecklingen av prediktionsmetoder för proteinegenskaper på ett unikt sätt. Hennes verktyg används av många för att klassificera, analysera och validera proteinstrukturer. Hon var chef för European Bioinformatics Institute i 14 år och initierade den europeiska infrastrukturen ELIXIR.

För ytterligare information kontakta: Arne Elofsson, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik. Tel: 08-16 10 19, 070-695 10 45, e-post: arne.elofsson@dbb.su.se

Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 29 september 2023
De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid fredagen den 29 september kl 17.00. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil: 070-444 57 67, tel: 08-16 47 16, e-post: doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Mer information om hedersdoktorer vid Stockholms universitet.

Mer information om installations- och promotionshögtiden vid Stockholms universitet.

Foto till bild på hedersdoktorer 2023 ovan: EMBL-EBI, New York Photo, Peter Jönsson, Privat, EMBL, Privat, The City University of New York, Privat, Laurenz Bostedt, Greg Funnell

Ämnen


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.