Gå direkt till innehåll

Kategorier: barnhjärtkirurgi

Beräkningsmetoden har utvecklats av Petter Frieberg, läkare och civilingenjör på Sus och doktorand vid Lunds universitet, och Petru Liuba, överläkare på Barnhjärtcentrum på Sus och lektor vid Lunds universitet.

Världsunik metod ger snabbare återhämtning för hjärtopererade barn

Skånes universitetssjukhus är först i världen med att använda en helt ny metod som drastiskt minskar tiden för beräkningar av blodflöde mellan hjärta och lungor vid komplexa hjärtoperationer på barn. Metoden gör att barnen återhämtar sig snabbare och får en bättre livskvalitet.
Tack vare den nya beräkningsmetoden tar det nu fem minuter istället för upp till 40 timmar att räkna ut hur olika in

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden