Gå direkt till innehåll

Kategorier: nationell högspecialiserad vård

Nya vårdplatser för rehabiliteringsmedicin planeras nära akutvården på Skånes universitetssjukhus som komplement till rehabiliteringsenheten som är lokaliserad på Orupssjukhuset.

Två nya uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård till Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har fått två nya uppdrag inom ramarna för Nationell högspecialiserad vård, NHV. Uppdragen rör primär rehabilitering vid ryggmärgsskador samt nätkirurgi vid framfall.
Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador
Varje år vårdas 40-50 personer från Skåne och Södra sjukvårdsregionen, vid Skånes universitetssjukhus för olika former av ryggmärgsskador. Det

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden